Ledningsejerregistret (LER) lancerer den 1. juli 2018 et samgravningsmodul, der skal gøre det lettere og mere overskueligt at koordinere gravearbejde i hele landet.

Pligten til at undersøge muligheden for samgravning før man søger gravetilladelse er knyttet til vejlovens bestemmelse om, at man har pligt til at undersøge muligheden for samgravning før man søger om gravetilladelse ved vejmyndigheden. Gravebekendtgørelsen udmønter den forundersøgelsespligt og peger på at man fra den 1. juli 2018 skal bruge samgravningsmodulet i LER og her skaffe dokumentation for at man har søgt andre aktører om samgravning.

For yderligere information henvises til LERs nyhedsside, søg efter nyheden ”Landsdækkende samgravningsmodul på vej”, dateret den 18. juni 2018.

Følg med på LERs hjemmeside, som vi forventer løbende opdateres med information om samgravningsmodulet og dets ibrugtagning.