DANVA har den 6. juni 2018 fremsendt et brev til Digitaliseringsstyrelsen angående forsyningernes brug af e-Boks.

Kære medlem

I dag anvender en række forsyningsselskaber e-Boks i deres kommunikation med deres kunder. Herved opnås en sikker, brugervenlig og effektivitetsfremmende kommunikation for alle involverede, hvilket blandt andet hænger sammen med, at kommunikationen er krypteret og bundet op på cpr-nr.

e-Boks kommunikation mellem forsyningsselskabet og kunden forudsætter, at kunden aktivt tilmelder sig e-Boks kommunikation med forsyningsselskabet. Her er det i dag en stor udfordring for forsyningsselskaberne at få kunderne til at tilmelde sig e-Boks kommunikation med forsyningsselskabet.

DANVA har den 6. juni 2018 fremsendt en brev til Digitaliseringsstyrelsen, med henblik på at få deres vurdering af, om det er muligt for de (kommunale) forsyninger at blive omfattet af den eksisterende bekendtgørelse om offentlige afsendere i offentlig Digital Post nr. 1078/2014 – efter en ændring af tilhørende bilag. Kort fortalt ønsker vi at det skal være valgfrit for forsyningsselskaberne at blive optaget med navns nævnelse i dette bilag.

For yderligere information, Læs DANVAs brev til styrelsen.

Vi vender tilbage, når vi har modtaget svar fra Digitaliseringsstyrelsen.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Lars Gadegaard (lgc@danva.dk)