DANVA frigiver i dag en skabelon til procedure for håndtering af de registreredes rettigheder.

DANVA frigiver i dag en skabelon til procedure for håndtering af de registreredes rettigheder. Yderligere information fremgår her.

Det er i sidste øjeblik inden Databeskyttelsesforordningen og den nye persondatalov i kraft i næste uge den 25. maj 2018. Vi håber, at I tager godt imod proceduren.

Det kan i øvrigt oplyses, at Folketinget i dag den 18. maj 2018 har vedtaget den danske persondatalov, der supplerer EU-forordningen, og det officielle lovnummer kommer meget snart, læs evt. mere her

DANVAs persondataindsats

Vores fokusområder er:

  • at skabe et overblik over relevant materiale fra både interne og eksterne kilder, som DANVA løbende indsamler på DANVAs Persondatacube
  • at udarbejde DANVA vejledninger/templates m.m. til brug i forsyningerne. Materialet er samlet her
  • at facilitere et forløb i DANVAs Kortlægningsgruppe, hvor de deltagende forsyninger støtter hinanden med at efterleve reglerne i General Data Protection Regulation/GDPR-complianceopgaven.
  • at yde konsulentbistand i forbindelse med forsyningernes kortlægning af deres persondataflow, læs mere her
  • at udbyde kurser på området, næste kursus med fokus på persondataret afvikles den 18. sep. 2018, læs mere her

Vær opmærksom på, at DANVAs medlemsrådgivning alene yder rådgivning på overordnet niveau, der ikke har karakter af sagsbehandling. Tilsvarende har materialet, vi stiller til rådighed vejledende karakter.  

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Lars Gadegaard (lgc@danva.dk)