DANVA har den 16. maj. 2018 fremsendt en brev til Datatilsynet, med henblik på at drøfte forsyningernes brug af cpr-numre.

Såvel i dag som i fremtiden kan forsyningsselskaberne behandle kundens cpr-nummer enten med afsæt i kundens samtykke eller med afsæt i en regel i inddrivelsesloven. Det centrale er, at behandlingens formål er specificeret og hjemlet.

DANVA har den 16. maj. 2018 fremsendt en brev til Datatilsynet, med henblik på at drøfte forsyningernes brug af cpr-numre til følgende formål (afstemt i DANVA GDPR-kortlægningsgruppe):

  • Udbetaling til kundernes NemKonto f.eks. ved flytninger, for meget opkrævet
    aconto, udbetaling af erstatninger samt refusioner af forskellig art.
  • Automatisk adresseopdatering via cpr-registeret f.eks. ved flytninger og dødsfald.

Sekundært ønsker vi, at inddrivelse af restancer kan ske uden den manuelle tidskrævende proces med kommunalbestyrelsen, som inddrivelsesloven forudsætter.

Brevet tager afsæt i, at den kommende persondatalov sandsynligvis vil muliggøre, at Datatilsynet efter konkrete ansøgninger kan tillade, at private/forsyningsselskaber til specifikke formål gør brug af cpr-numre.

For yderligere information, henvises til DANVAs brev, der ligger her.

Vi vender tilbage når vi har modtaget svar fra Datatilsynet.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Lars Gadegaard (lgc@danva.dk)