Den lovpligtige koordinering jf. vejloven skal fra den 1. juli 2018 foretages via Ledningsejerregistrets funktion til koordinering af gravearbejder. Det fremgår af ”Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere”, der netop har været sendt i høring med deadline for kommentering den 7. maj 2018. Læs DANVAs høringssvar her. 

Formålet med ændringerne i bekendtgørelse om registrering af ledningsejere er primært at fastsætte regler, så ledningsejere og graveaktører skal anvende Ledningsejerregistret til at koordinere gravearbejder. Den ændrede bekendtgørelse skal træde i kraft, når bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder træder i kraft den 1. juli 2018.

For yderligere information vil vi henvise til Ledningsejerregisterets hjemmeside, som vi snarligt forventer bliver opdateret herom.

For vand- og spildevandsselskaberne betyder det, at loven tilsiger, at de fra den 1. juli 2018 skal koordinere deres gravearbejde via Ledningsejerregisteret.

Yderligere information

Kontakt Lars Gadegaard på 4255 6065 eller lgc@danva.dk 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.