Den lovpligtige koordinering jf. vejloven skal fra den 1. juli 2018 foretages via Ledningsejerregistrets funktion til koordinering af gravearbejder. Det fremgår af ”Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere”, der netop har været sendt i høring med deadline for kommentering den 7. maj 2018. Læs DANVAs høringssvar her. 

Formålet med ændringerne i bekendtgørelse om registrering af ledningsejere er primært at fastsætte regler, så ledningsejere og graveaktører skal anvende Ledningsejerregistret til at koordinere gravearbejder. Den ændrede bekendtgørelse skal træde i kraft, når bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder træder i kraft den 1. juli 2018.

For yderligere information vil vi henvise til Ledningsejerregisterets hjemmeside, som vi snarligt forventer bliver opdateret herom.

For vand- og spildevandsselskaberne betyder det, at loven tilsiger, at de fra den 1. juli 2018 skal koordinere deres gravearbejde via Ledningsejerregisteret.

Yderligere information

Kontakt Lars Gadegaard på 4255 6065 eller lgc@danva.dk