DANVA skal sammen med embedsmænd fra Skatteministeriet nu udrede grundlaget for værdien af den del af de kommunale forsyningers indsendte restancer, der vil blive automatisk afskrevet af SKAT. Det er resultatet af DANVAs møde med skatteministeren om sagen. SKAT skal som følge af den politiske aftale fra 2017 betale kompensation til forsyninger for dette.

DANVA, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening og Dansk Energi mødtes 23. april med skatteminister, Karsten Lauritzen om de kommunalt ejede forsyningers fordringer fra før 19. november 2015. Baggrunden for mødet var, at Skatteministeren ønskede at orientere om værdien af fordringerne, set med skattebriller. Værdien skal bruges til at beregne den kompensation, SKAT skal betale, fordi myndigheden ikke har evnet at inddrive gælden for forsyningerne, og nu med Folketingets velsignelse kan iværksætte en ekstraordinær afskrivning på.

DANVA udtalte på ministermødet kritik af størrelsen på kursværdien af de fordringer, SKAT vurderer, der skal afskrives på og dermed ikke forsøges inddrevet. Foreningens bedste bud på spildevands- og vandforsyningers akkumulerede restancer inde hos SKAT er 150-200 mio. kroner (ultimo 2016). SKAT har beregnet, at den ekstraordinære afskrivning vil berøre en samlet gæld på 79 millioner kroner, men at man kun vil kompensere tabet med en kursværdi på 27 procent. Langt størsteparten af fordringerne fra forsyninger kommer fra de kommunalt ejede spildevandsforsyninger, der derfor er den vigtigste part i sagen. Skatteministeriet har fastsat kursværdien uden at være i dialog med fordringshavernes repræsentant, DANVA. Det sker på trods af, at foreningen har presset på for et samarbejde om kursværdien af vandselskabernes gæld.

DANVA er uenig med Skatteministeriets beregninger. Blandt andet er kursværdien langt under halvdelen af den, der er sat for trafikselskaber. Desuden er den nedskrevet med en automatik, som savner logik.

14. maj 2017 er der som resultat af ministermødet indkaldt til første teknikermøde mellem brancheorganisationerne for de forskellige forsyningsarter og SKAT om sagen. DANVA arbejder konstruktivt på at finde et grundlag for en løsning om afkøb af fordringerne. Men et resultat er betinget af, at kursværdien hæves, at SKAT kan garantere, man bliver i stand til at inddrive den nyere gæld og at der samtidig sker en lovændring, så Folketingets aftalekrav om, at vandselskaber skal kunne vælge at inddrive selv, bliver en realitet.

Parallelt med forsyningernes arbejde med den manglende inddrivelse er KL også i dialog med Skatteministeriet om værdien af ikke inddrevet gæld for kommunerne.