Tiden for DANVAs årsmøde den 24. og 25. maj, hvor der skal ske valg til DANVAs bestyrelse, nærmer sig.

Kære medlem

Tiden for DANVAs årsmøde den 24. og 25. maj, hvor der skal ske valg til DANVAs bestyrelse, nærmer sig.

Det gør derfor også deadline for at anmelde sit kandidatur til valget til DANVAs bestyrelse. I henhold til vedtægterne skal dette ske senest 14 dage før generalforsamlingen, og det er fortolket således, at deadline for anmeldelse er onsdag den 9. maj kl. 23.59. Så der er fortsat god tid til at anmelde sit kandidatur.

Status d.d. er, at der er én kandidat til formandsposten. Se listen her

For valggruppe I er der p.t. 11 kandidater. Se listen her

For valggruppe II er der p.t. 10 kandidater. Se listen her

I tilknytning til det forstående valg har sekretariatet fået et spørgsmål om fortolkningen af vedtægternes § 34. Fortolkningen kan ses her. Denne fortolkning vil være grundlaget for gennemførelse af vanghandlingen og udpegningen af DANVAs nye bestyrelse.