Persondata_COLOURBOX7447567 (1).jpg
På DANVAs hjemmeside kan du finde et særligt site om persondatalovgivningen.

Den 25. maj træder EUs nye persondataforordning i kraft. Det ekstraordinære ved forordningen er, at virksomheder fremover risikerer store bøder for at overtræde reglerne.

Husk, at du på DANVAs hjemmeside kan finde et særligt site om persondatalovgivningen. Her finder du:

  • Persondatacuben, hvor vi har samlet publikationer, vejledninger, skabeloner m.m. Her finder du også info om kortlægningsgruppen, der deler viden og erfaringer fra arbejdet med at understøtte den nye forordning. Gruppen består p.t. af 22 vandselskaber og har plads til flere medlemmer.
  • GDPR-Konsulentbistand – vi tilbyder vores medlemmer hjælp til at kortlægge deres persondataflow.
  • Spørgsmål & svar - DANVAs svar på spørgsmål om persondataforordningen.
  • Erfaringer og præsentationer fra tidligere workshops og møder.
  • Kommende kurser og øvrige arrangementer om persondataret.

Læs mere på danva.dk/viden/persondata

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.