DANVA har netop udgivet en tjekliste i relation til databeskyttelsesforordningens artikel 28 ”Databehandler” stk. 3.

Tjeklisten påtænkes anvendt til at kontrollere eksterne databehandleraftaler, læs mere her

Vi håber at tjeklisten kan hjælpe jer i jeres compliancearbejde, med henblik på at efterleve databeskyttelsesforordningen.

Bemærk i øvrigt, at DANVA har valgt at henvise til Datatilsynets Standard-databehandleraftale. Det var oprindeligt planen, at DANVA ville udgive en DANVA-databehandleraftale, som opfølgning på Datatilsynets Standard-databehandleraftale. Det har vi valgt ikke at gøre, idet Datatilsynets Standard-databehandleraftale med tilhørende dokumentation vurderes fyldestgørende. Læs mere her.

DANVAs plan for udgivelse af dokumentation i relation til databeskyttelsesforordningen fremgår her.

DANVAs Kortlægningsgruppe bidrager løbende til at kvalificere den dokumentation, som DANVA foranstalter udarbejdet.

 

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte DANVA projektleder Lars Gadegaard (lgc@danva.dk)