DANVA har netop udgivet en tjekliste i relation til databeskyttelsesforordningens artikel 28 ”Databehandler” stk. 3.

Tjeklisten påtænkes anvendt til at kontrollere eksterne databehandleraftaler, læs mere her

Vi håber at tjeklisten kan hjælpe jer i jeres compliancearbejde, med henblik på at efterleve databeskyttelsesforordningen.

Bemærk i øvrigt, at DANVA har valgt at henvise til Datatilsynets Standard-databehandleraftale. Det var oprindeligt planen, at DANVA ville udgive en DANVA-databehandleraftale, som opfølgning på Datatilsynets Standard-databehandleraftale. Det har vi valgt ikke at gøre, idet Datatilsynets Standard-databehandleraftale med tilhørende dokumentation vurderes fyldestgørende. Læs mere her.

DANVAs plan for udgivelse af dokumentation i relation til databeskyttelsesforordningen fremgår her.

DANVAs Kortlægningsgruppe bidrager løbende til at kvalificere den dokumentation, som DANVA foranstalter udarbejdet.

 

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte DANVA projektleder Lars Gadegaard (lgc@danva.dk)

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.