DANVA har netop udgivet to skabeloner i relation til databeskyttelses-forordningens artikel 30 ”Fortegnelser over behandlingsaktiviteter”.

Skabelonerne omhandler fortegnelser over behandlinger af HR- og kundedata. Læs mere her.

DANVA håber, at skabelonerne kan hjælpe jer lidt på vej i jeres compliance-arbejde med henblik på at efterleve databeskyttelses-forordningen.

DANVAs plan for udgivelse af dokumentation i relation til databeskyt-telsesforordningen fremgår her.

DANVAs Kortlægningsgruppe bidrager løbende til at kvalificere den dokumentation, som DANVA foranstalter udarbejdet.

Yderligere information

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte DANVA projektleder Lars Gadegaard på lgc@danva.dk

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.