Aktuelt er det svært at skabe sig et konkret overblik over konsekvenserne ved sammenbrud af overenskomstforhandlingerne. Her kan du læse nogle principielle forhold, som gør sig gældende for kommunalt ejede vandselskaber.

Overenskomstkonflikten eskalerer i disse dage. KLs formand, Martin Damm, varslede i går en lock-out af lidt over 250.000 ansatte med virkning fra 10. april 2018. Dette var en reaktion på, at arbejdstagerorganisationerne havde varslet strejke fra 4. april 2018. Et oplagt spørgsmål er, om de kommunalt ejede vand- og spildevandsselskaber vil blive berørt

Lock-out-varslet har ikke udpeget kommunale selskaber

Arbejdsgiverorganisationen, KL, melder til DANVA, at alle, der er koblet formelt op på KLs overenskomst, principielt vil kunne blive berørt.
Status er dog, at KL i lock-out-varslet ikke har udpeget kommunale selskaber. Men strejkevarslet fra fagforeningerne synes dog i begrænset omfang at kunne berøre enkelte kommunalt ejede vand- og spildevandsselskaber.

Nogle af de kommunalt ejede forsyninger har valgt at lave en aftale med KL´s arbejdsgiverservice, og disse er formelt en del af konflikten, hvorfor disse forsyninger også vil få/får direkte informationer om emnet fra arbejdsgiverservicen, lyder meldingen Jacob Reinholdt, chefkonsulent i KL.

Har du en aftale med KL´s arbejdsgiverservice, se mere information om konflikten, på kl.dk/konflikt.

Strejkevarsel for udvalgte faggrupper

Fagforeninger som eksempelvis Dansk El Forbund og Dansk Formands Forening har udpeget faggrupper, der skal strejke – og dette kan berøre forsyningerne i mindre grad. På KLs konflikt-site finder du skemaet "Oversigt over konfliktvarsler fordelt på kommunerne ", der giver oplysninger om, hvilke kommuner, organisationer og stillingskategorier, der er berørt. Enkelte fagforeninger har også på deres hjemmeside angivet, hvilke enheder, der kan være omfattet - herunder Gribvand.

Forligsmændene er uden tvivl blevet orienteret, om de er udvalgt til at skulle strejke.

Afslutningsvis skal det blot nævnes, at KLs arbejdsgiverservice sikrer informationen direkte til sine medlemmer, og at kontaktpersonerne er Amanda Rosendal (ampe@kl.dk) og Jacob Reinholdt (jar@kl.dk).

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på 8793 3510 eller sv@danva.dk