DANVA har indgået en aftale med Konkurrenceankenævnet som betyder, at DANVA har fået klagefrist den 8. december, såfremt foreningen vælger at indgive en klage på branchens vegne over de økonomiske rammer 2018-2019 for spildevandsselskaberne.

Sekretariatet vil derfor i den kommende tid, på baggrund af udvalgte afgørelser, vurdere de udmeldte rammer og behovet for en klagesag. Såfremt du som medlem mener, at jeres afgørelse indeholder et element, der er principielt for branchen, hører vi meget gerne derom. Henvendelse kan ske til Johannes Jönsson, jj@danva.dk, Betel Ifversen, bi@danva.dk eller Hannah Scheel Andersen, hsa@danva.dk.

DANVAs aftale påvirker ikke jeres egen klageadgang, som betyder at I kan klage over jeres afgørelse, indtil 4 efter den er modtaget, såfremt I vil være sikre på at få behandlet et bestemt klagepunkt af Konkurrenceankenævnet.