Miljøstyrelsen har netop udsendt tre kapitler af drikkevandsvejledningen i udkast til brug for fastsættelse af analyseprogrammer.

Kære DANVA medlem

Miljøstyrelsen har netop udsendt tre kapitler af drikkevandsvejledningen i udkast til brug for fastsættelse af analyseprogrammer. Vejledningen er tænkt som et støtteværktøj til brug for udarbejdelse af de lovpligtige analyseprogrammer. Der er tale om et udkast og det skal derfor betragtes som et vejledende notat. Den samlede vejledning kommer i høring i løbet af foråret 2018 og der vil indtil da være mulighed for at sende spørgsmål og kommentarer ind  til det udkast der pt. er offentliggjort, uden at det skal betragtes som en høring. Det betyder, at vi har lejlighed til at samle op på uklarheder og få det ind i vejledningen når høringen foreligger.

Der er nogle punkter hvor der er forskel mellem bekendtgørelse og vejledning. Blandt andet ved udregning af antallet af analyser. I de tilfælde er det bekendtgørelsen der gælder. Når I sidder med analyseprogrammerne vil der komme spørgsmål som ikke er besvaret i vejledning eller manual for prøvetagning. I disse tilfælde vil vi opfordre jer til at formulere spørgsmålet og sende det til ds@danva.dk eller direkte til Miljøstyrelsen med kopi til os. Vi vil sørge for en samlet indsendelse til Miljøstyrelsen og det vil komme til at indgå i et senere høringssvar.

DANVA har allerede med hjælp fra medlemmerne i vandkvalitets- og grundvandsnetværkene kommenteret på vejledningsudkastet. DANVAs kommentarer kan ses her.

Spørgsmål, kommentarer og bemærkninger kan rettes til ds@danva.dk

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.