DK-VAND-ror-Provning.jpg

DANVA og de øvrige nordiske vandforeninger har fravalgt et forpligtende samarbejde med Nordisk Plastrørs Gruppe om certificering af plastrør til brug for vand og afløb. Til gengæld ønsker DANVA at revidere Vejledning 54 og bibeholde det tætte samarbejde med den Danske Platrørs Gruppe.

Siden 2000 har Nordisk Polymark været en garanti for, at rørs mekaniske og fysiske kvalitet opfylder givne standarder. Nordisk Polymark har hidtil været udført og administreret af et nordisk certificeringssamarbejde, kaldet INSTACERT med støtte fra de nordiske vandforeninger.

Nordisk Plastrørsgruppe og INSTACERT står for Nordisk Polymark

Nu har foreningerne dog valgt at tage et skridt til side, så mærkningsordningen fuldt og helt vil blive varetaget af Nordisk Plastrørsgruppe og INSTACERT. Balancen mellem et mangfoldigt marked med stor variation af produkter på hylderne og sikkerheden for, at røret lever op til en "nordisk kvalitet", har medført, at samarbejdet fremover bliver mindre forpligtende.

DANVA og de øvrige nordiske foreninger vil stadig mødes med den Nordiske Plastrørs Gruppe én gang om året for at drøfte forventninger og krav til rør. Derudover vil emnet blive taget op på nordiske kongresser, når der er behov for dette.

DANVAs anbefalinger

DANVA anbefaler fortsat, at der købes rør, der har været underlagt en tredjeparts kontrol og certificering, så som Nordisk Polymark. 

DANVA anbefaler tillige, at der specifikt tages stilling til, hvilke rørtyper, der anvendes til et givent projekt, samt at selskaberne gennem en grundig modtagekontrol, sikrer sig, at man har modtaget det rette produkt, og at kvaliteten lever op til forventningerne. Ved forarbejdning og samling af rør skal det sikres, at dette sker af kvalificeret personale, der ved visse operationer skal kunne dokumentere gennemført uddannelse.

Revision af DANVA vejledning 54

DANVA har nu foreslået de danske plastrørsproducenter, at ”den gamle” DANVA vejledning 54 om brug af plastrør revideres. DANVA ønsker, at vejledningen bliver ajourført omkring valg af rør til det konkrete formål, om modtagekontrol, håndtering, lægning. De skærpede regler, der er gældende for den danske DK-VAND certificering for plastrør til drikkevand, skal også med i vejledningen. DK-VAND er en ordning DANVA, Danske Vandværker og den Danske Plastrør Gruppe står bag. 

Yderligere information

Læs  FIWAs, Norsk Vanns, Svneskt Vattens og DANVAs fælles pressemeddelelse.