DANVA fører kun klagesager, når vi mener, der er god grund til det.

DANVAs sekretariat har i den seneste tid arbejdet med muligheden for at indgive en brancheklage over de økonomiske rammer for spildevand inden den 8. december 2017 (jf. aftale med Kon-kurrenceankenævnet).

På baggrund af vores nærmere undersøgelser, har vi valgt ikke at indbringe de økonomiske rammer for 2018/2019 for Konkurrenceankenævnet.

Baggrunden herfor er, at udfaldet af en sådan sag er tvivlsom, og at der samtidig ikke kan opnås store gevinster, hvis Konkurrenceankenævnet giver os ret.

Derfor har vi fundet, at kriterierne for at føre en brancheklage ikke er til stede, og at branchen derfor er bedre stillet ved ikke at rejse en klage ud fra devisen ”vi fører kun klagesager, når vi mener, der er god grund til det”.

Såfremt der måtte være spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Hannah Scheel Andersen, E: hsa@danva.dk, T: 87933562