Tanker om alternativ inddrivelse præsenteret for Skatteministeriet.

Forsyningsorganisationerne fra bl.a. varme, el, spildevand og vand har været til møde i Skatteministeriet i november 2017 for at præsentere tanker om en alternativ inddrivelsesform, og der skal være et opfølgnings-møde i december. Vi har i forlængelse af vores tidligere udmeldinger til politikerne fremhævet vores ønsker om at:

  • Det bør være frivilligt for forsyningsselskaberne, hvorvidt de ønsker at iværksætte alternativ inkassoproces, eller om de ønsker at oversende kravet til inddrivelse hos SKAT efter nuværende regler, når sædvanlig opkrævningsprocedure inkl. rykkere har været forgæves.

  • Forsyningsselskaberne skal kunne vælge at iværksætte udenretlig inddrivelse selv (egen inkasso) eller anvende inkassobureau/advokat (fremmedinkasso). Forsyningsselskaberne kan, når som helst og senest efter gennemført fogedforretning, såfremt kravet fortsat ikke er inddrevet, sende kravet til inddrivelse hos SKAT.

Vi fornemmer, at SKAT er lyttende, og at de har særlig opmærksomhed i forhold til dels retssikkerhed for skyldneren – dels deres ”mantra” om, at der skal være én indgang til skyldneren (ét fælles system/afsender). MEN der er lang vej endnu; embedsmændene forventer ikke, at emnet kan komme på lovprogrammet før i Folketingsåret 2018/2019.

Ud over at DANVA er i tæt dialog med andre organisationer, har DANVA allieret sig med advokatfirmaet DELACOUR, der har indsigt i reguleringen omhandlende inddrivelse for såvel private som offentlige kreditorer.

Automatisk afskrivning af gælden - medlemsundersøgelse

Forligsaftalen fra juni 2017, der blev indgået af skatteordførerne for forligspartierne, omtaler automatisk afskrivning af gælden, se her.

Regeringens lovprogram for 2017/2018 omtaler dette punkt. Spørgsmålet er, om ministeriet bliver klar til dette. DANVA har forsøgt at starte en drøftelse heraf, men det har været tydeligt, at det var embedsmændene ikke klar til.

For at kunne indgå i diskussioner om den automatiske afskrivning af gælden og kompensationen herfor til forsyningerne forventer sekretariatet dog, at der vil være behov for at en medlemsundersøgelse med fokus forsyningernes håndtering af gælden og status i 2018.

Backinggruppe

For at kunne virkelighedstjekke tanker m.m. er der blevet etableret en backinggruppe med forsyningsfolk fra Billund, Kalundborg, København, Aalborg og Næstved.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3560 eller sv@danva.dk