DANVA er bekymret over, at der i stor stil gives dispensation til anvendelse af ikke-godkendte pesticider.

DANVA har en brevveksling med miljøminister Esben Lunde Larsen om pesticider. DANVA sendte det første brev i september, og efter ministerens svar har DANVA nu sendt et nyt brev til Esben Lunde Larsen.

DANVA skriver i det nye brev, at det er dybt problematisk, når et stof som Rimsulfuron fortsat kan anvendes i stor stil, selvom det har mistet sin godkendelse på grund af resultater fra varslingssystemet, der viste, at et af dets nedbrydningsprodukter udvaskes i uacceptable koncentrationer.

Stoffet er endnu ikke fundet ret hyppigt i grundvandsovervågningen, men historien viser, at mange stoffer først findes efter en lang årrække, og da er det for sent at indføre restriktioner.
For vandforsyningerne er det afgørende med fuld viden om de stoffer, der anvendes i indvindingsområderne. Det bør derfor være et krav, at hvis der gives dispensation til anvendelse af et pesticid, så skal berørte forsyninger underrettes, da forsyningen må kunne regne med, at der kun anvendes godkendte midler af områdets lodsejere.

Hvis dette ikke sker, så kan vandværkerne ikke leve op til lovgivningens krav om, at der skal sammensættes et analyseprogram, der tager højde for den lokale anvendelse af pesticider.

Læs mere

Læs DANVAs brev til miljøministeren dateret 22. september 2017 her.
Læs Esben Lunde Larsens svar til DANVA dateret 9. oktober 2017 her.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.