Miljøstyrelsen har sendt udkast i høring.

Høringsudkast til ny vejledning til spildevandsbekendtgørelsen mv. kan findes her på Høringsportalen her. 

Som det fremgår af høringsudkastet, bliver der tale om en indholds-mæssigt meget ændret og mere omfattende vejledning end den nu gældende vejledning, der er fra 1999 og kan læses her. 

DANVA laver et høringssvar. Input kan ringes eller sendes til Jens Plesner, tlf. nr.: 8793 3560, email: jpl@danva.dk

Hvis I vil sende input direkte til Miljøstyrelsen skal disse sendes til mst@mst.dk med angivelse af j.nr. SVANA-400-00038 senest den 4. december 2017.