14 projekter er med i opløbet om DANVA og Realdanias Klimapris. Prisen uddeles ved Dansk Vand Konference den 14. november 2017.

DANVA og Realdanias Klimapris skal fremhæve klimatilpasnings aktiviteter og anderkende projekter, der bidrager til at tilpasse den danske vandsektor til nye klimatiske forhold. 

14 projekter er i år indsendt, og disse skal nu bedømmes af seks jurymedlemmer, som alle har det tilfælles, at de har en ekspertise inden for en af de mange aspekter, klimatilpasning berører. 

Juryen er: 

  • Hans Reymann-Carlsen, Underdirektør i Forsikring og Pension 
  • Laila  Kildesgaard, Direktør i Kommunernes Landsforening 
  • Per Holm, Direktør i Blue Kolding 
  • Karsten Arnbjerg-Nielsen, Professor ved DTU 
  • Ellen Marie Braae, professor i landskabsarkitektur på Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
  • Jarl Krausing, International chef i Concito

Der afholdes møde i jury i begyndelsen af november, og prisen overrækkes ved Dansk Vand Konference i Aarhus den 14. november. 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.