EU´s Databeskyttelsesforordningen og den kommende danske suppleringslov kaldet lov om databeskyttelse finder anvendelse i Danmark og resten af EU fra den 25. maj 2018. Forordningen stiller blandt andet krav om, at offentlige myndigheder og organer er forpligtede til at udpege en databeskyttelsesrådgiver – ofte kaldet DPO. Private er derimod kun i få tilfælde forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver.

DANVA rettede den 19. juni 2017 henvendelse til Datatilsynet med et spørgsmål vedrørende vand- og spildevandsselskabernes forpligtigelse til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, og foreningen har just modtaget svaret indeholdende en henvisning til en ny vejledning.

Datatilsynet offentliggjorde nemlig den 29. sep. 2017 en vejledning om databeskyttelsesrådgivere, den kan blandt andet tilgås her, via DANVAs persondatasite.

Her fremgår det, at kommunalt ejede forsyninger fortsat anses som værende private aktører i persondataretlig forstand.

Det fremgår endvidere, at uanset om de kommunalt ejede forsyningsselskaber opfattes som værende private aktører i persondataretlig forstand, så vil de ”umiddelbart aldrig” være omfattet af kravet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver. Det skyldes blandt andet at forsyningsselskaberne som udgangspunkt ikke har behandling af personoplysninger som en kerneaktivitet.

Et forhold der evt. kan have indflydelse på om forsyningerne skal ansætte en databeskyttelsesrådgiver fremgår af Justitsministeriets Betænkning 1565. Her nævnes det, at udbydelse af produkter med henblik på videresalg af persondataoplysninger er et forhold, der kan have indflydelse på om et vand- eller spildevandsselskab skal udpege en databeskyttelsesrådgiver.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.