Forsyningssekretariatet vælger nu at bruge DANVAs metode for beregning af prisudviklingen. Det betyder, at indtægtsrammerne for drikkevand- og spildevandsselskaberne forventes hævet med op mod 195 mio. kr. årligt.

Efter Forsyningssekretariatet offentliggjorde papiret om prisudvikling og produktivitet den 30. juni 2017 har DANVA indsendt bemærkninger vedrørende metoden for prisudvikling. DANVA har foreslået en mere korrekt metode til fastsættelse af niveauet for prisudviklingen, og nu vælger Forsyningssekretariatet at bruge DANVAs metode.

Det medfører en udvidelse af indtægtsrammerne for spildevandsselskaberne med ca. 65 mio. kr. i 2018 og 135 mio. kr. i 2019 i forhold til den metode for prisudvikling, Forsyningssekretariatet oprindeligt havde udsendt.

Ændringerne i beregningerne vil også påvirke drikkevandsselskaberne, hvor indtægtsrammerne forventeligt vil udvides med 30 mio. kr i 2019 og ca. 60 mio. kr. i 2020. De nøjagtige tal afhænger af prisudviklingen i 2017.

Ændringerne er en permanent opskrivning af indtægtsrammerne og skyldes, at DANVAs metode sikrer bedre mod overvægtning af enkelte år. Når metodeændringen fører til en opskrivning, skyldes det, at vi netop har haft år med historisk lav prisudvikling.