Flere spildevandsselskaber burde have gode muligheder for at få godkendt særlige forhold og derved få lavere og mere korrekte effektiviseringskrav.

DANVA finder især to områder, hvor mange selskaber med stor sandsynlighed vil kunne få godkendt særlige forhold. Herudover har DANVA lavet en liste med godkendte og afviste særlige forhold fra sidste års afgørelser. De giver et hurtigt overblik over hvad andre selskaber har fået. Særlige forhold er muligheden for at få undtaget omkostninger fra TOTEX benchmarkingen, som modellen ikke tager højde for. Får man godkendt særlige forhold reduceres de benchmarkede omkostninger og selskabets effektiviseringspotentiale bliver lavere og mere retvisende.

Blandt de 102 største danske spildevandsselskaber med en debiteret vandmængde over 800.000 m3 havde kun 29 selskaber søgt om særlige forhold til de økonomiske rammer 2017, hvor 41 særlige forhold blev godkendt, mens 13 særlige forhold blev afvist.

Klik på billede for at se oversigt Særlige forholds andel af indtægtsrammen.

Kilde: Opsummering af Forsyningssekretariatets afgørelser på økonomiske rammer for 2017.

Histogrammet viser selskaber, som har fået godkendt særlige forhold, udregnet i procent af indtægtsrammen. Flere selskaber er i benchmarkingmodellen blevet kompenseret med væsentligt større beløb end de individuelle effektiviseringspotentialer de har fået stillet. 28 ud af 29 selskaber der ansøgte om særlige selskab fik et eller flere godkendt.

Den udarbejdede liste med godkendte og afviste særlige forhold fra sidste års afgørelser, giver et overblik over hvilke særlige forhold der typisk opnås. Dette ark muliggør, at selskaber, der endnu ikke har søgt om særlig forhold kan få inspiration hertil. Se det HER.

Derudover er alle afgørelse om særlige forhold fra Forsyningssekretariatet indbygget, således at de selskaber, der ønsker at læse andres selskabers afgørelser inden udarbejdelse af egne kan gøre dette. Hele afgørelser kan findes i PDF på Forsyningssekretariatets hjemmeside HER.

DANVA analyserer videre på Drikkevandsselskabers ansøgte særlige forhold, når dette bliver relevant i 2018, ved udarbejdelsen af de nye økonomiske rammer for drikkevandsselskaber.

Særlige forholds ”TOP 2” fra de økonomiske rammer for 2017

Højt COD/BOD forhold i spildevandet er et særligt forhold flere har fået godkendt i den økonomiske rammer for 2017, men baseret på indberetning til DANVA Benchmarking tyder meget på, at flere selskaber har renseanlæg, hvor forholdet mellem COD og BOD afviger væsentligt fra standarden, hvorfor disse selskaber burde kunne opnå særlige forhold opgjort på anlægsniveau. Deltagere i DANVA Benchmarking med et COD og BOD forhold, der afviger væsentligt fra standarden, vil blive kontaktet den kommende uge. For deltagere i DANVA Benchmarking, se mere på BESSY.dk i den interaktive rapport, Anlæg - Individuelle SPV.

Klik på billede for at se oversigt over renseanlæggenes BOD/COD forhold.

Kilde: DANVA Benchmarking

Ovenstående graf fra DANVA Benchmarking indikerer, at flere selskaber i de økonomiske rammer for 2017 kunne få godkendte særlige forhold. Ovenstående er udelukkende DANVA Benchmarking deltagere, hvorfor der muligvis er flere renseanlæg der også kan opnå særlige forhold.

Skærpede udleder krav

I tilfælde af øget omkostninger i forbindelse med rensning grundet, skærpede udleder krav eller særlig sårbare recipienter, fik flere anlæg godkendt særlige forhold og kompenseret i benchmarking modellen. En sammenligning af antal renseanlæg med skærpede udleder krav, og renseanlæg med særlige forhold tyder på, at flere renseanlæg er berettiget til særlige forhold grundet skærpede udleder krav. For deltagere i DANVA Benchmarking, se mere på BESSY.dk i den interaktive rapport, Anlæg - Individuelle SPV.

Ny praksis vedrørende husleje

Tidligere har man kunne søge ”særlige forhold” til husleje, såfremt selskabet lejede bygninger, som skulle bruges til selskabets primære aktiviteter, som eksempelvis administrationsbygninger og lignende. Idet at selskaberne, der lejede bygningerne ikke blev behandlet på samme vilkår i den totaløkonomiske benchmarking model, for de økonomiske rammer 2017.

I de nuværende økonomiske rammer for 2018, har Forsyningssekretariatet ændret CAPEX-indberetnings praksis således, at lejede fysiske aktiver også skal indberettes.

Derfor gør DANVA opmærksom på, at selskaber, der lejer administrationsbygninger skal indberette m2 Administrationsbygninger under fanen Fællesfunktions anlæg – Andre for at få denne rette CAPEX-netvolumen.

DANVA Benchmarking

Deltagere i DANVA Benchmarking, der har indberettet data, hvor ansøgning om særlige forhold vil være oplagte, vil modtage en mere målrettet mail herom.

Yderligere information

Niels Knudsen, Tlf.: +45 87 93 35 18, nk@danva.dk