Kære medlem

DANVA har udsendt spørgeskemaundersøgelse til vandselskaberne.
I undersøgelsen henvender DANVA og Danske Vandværker sig til alle vand- eller spildevandsforsyningsselskaber med skattesager, der enten er sat i bero hos Landsskatteretten, eller som endnu ikke er afgjort.

Vi bruger resultatet af undersøgelsen til at klarlægge, om jeres og andres skattesager:

  • har flere problemstillinger, end dem, vi kender til
  • kan sammenlignes med vores prøvesag for Østre Landsret.

I Østre Landsret-sagen bliver det afgjort, hvordan Hvidovre Vands distributionsnet og ejendomme skal værdiansættes. Værdien af distributionsnettet og ejendommene har betydning for, hvad vandselskabet skal betale i skat.
Prøvesagen i Østre Landsret kan få betydning for hundredvis af andre skattesager i vandsektoren. Hvis vi indgår et forlig i prøvesagen, er det vigtigt, at vi kender til alle sager inkl. jeres, så vi kan arbejde for et forlig, der er til gavn for alle vand- og spildevandsselskaber med skattesager.

Det er muligt at få et samlet overblik over samtlige spørgsmål m.m. ved at kaste et blik på dokumentet med Spørgerammen.

Gå venligst til undersøgelsen her: https://surveys.enalyzer.com/?pid=k4cnumaf

DANVA ser frem til din besvarelse, som vi skal have senest 06.09.2017.

For god ordens skyld vil vi fortælle dig, at alle besvarelser behandles fortroligt – de eneste, der ser dine data er DANVA, Danske Vandværker og vores advokater hos Kromann Reumert.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller e-mail sv@danva.dk