COLOURBOX6609277.jpg

DANVA har særlig opmærksomhed på lovens anvendelsesområde og evaluering af forordningen i sit høringssvar vedrørende Databeskyttelsesloven.

Loven og forordningen angår ”al behandling af personoplysninger”; det vil sige al behandling såvel hos det offentlige som hos private aktører. Da kommunalt ejede vand- og spildevandsselskaber skifter status afhængig af retsområde (eksempelvis inddrivelsesområde contra vejlov), ønsker DANVA at begrebet ”private aktører” præciseres i Databeskyttelsesloven.

DANVA vurderer, at offentligt ejede vand- og spildevandsforsyningsselskaber organiseret som kapitalselskab – typisk aktieselskab – er private aktører i persondatalovens regi. Det er vores holdning, at dette også er gældende efter maj 2018, hvilket DANVA gerne ser præciseret i loven.

Herudover peger DANVA i sit høringssvar særlig på fraværet af differentieringsmuligheder i reguleringen. Uanset om en forsyning har mere end 1.200 ansatte eller har 1½ ansat, skal de samme retningslinjer generelt overholdes ifølge persondatalovgivningen. Derfor lyder der en kraftig opfordring til, at der i såvel den danske som den europæiske evaluering lægges vægt på proportionalitetsbetragtninger.