Kampagnen skal løbe over 3 år og kommer til at bestå af tre kerneelementer, der alle spiller sammen i at tiltrække, informere og aktivere den unge målgruppe.

Kære DANVA medlem

Har I oplevet, at I ingen ansøgninger får fra unge medarbejdere, når I slår en ledig stilling op? DANVA vil gennemføre en image- og rekrutterings-kampagne, rettet mod unge, og vi håber, I vil være med. Læs her, hvorfor.
En kort rundspørge blandt DANVAs medlemsvirksomheder afslører, at ingen vandselskaber har modtaget ansøgninger fra personer under 30 år på den seneste ledige stilling. Herudover giver ca. halvdelen af selskaberne udtryk for, at det har været svært eller endda meget svært at få besat stillingen.

Flere går på pension

Overordnet set står vandselskaberne over for en udfordring, der, som så meget andet i vores branche, kan være matematisk betinget. Vi ved, at de årgange, der i de næste par å r vil gå på pension, er på ca. 88.000 personer, og vi ved også, at der kun er 50.00060.000 personer fra de såkaldte generationer Y og Z, der kommer ind på arbejdsmarkedet.
Derfor skal vi have generationerne af unge mennesker i tale!

Åh den ungdom!

Og her taler vi om “Net-generationen” og “Generation Multitasking”, der er født efter 1995, og står på trapperne til arbejdsmarkedet. De er den generation, der for alvor er opvokset i den digitale tidsalder med adgang til online kommunikation, spil, indkøb og sociale netværk. Og de kommer med en stor selvbevidsthed. 17 ud af 18 vurderer egne evner til at ligge over middel, sammenlignet med jævnaldrene, og de tror på egen kreativitet, omstillingsduelighed og innovationsevne.

Vandselskaberne har det, de unge vil have

DANVA har fået gennemført en image- og tiltrækningsanalyse blandt unge i alderen fra 15-30 år. Konklusionen her er, at vandselskaberne ikke har nogen grund til at sætte sit lys under en skæppe, for I har det, de unge vil have.
Problemet er bare det, at det ved de unge ikke endnu!

De unge ved det bare ikke

Kendskabet til vandselskaberne som arbejdsplads er simpelthen for lavt, og kun 5 % af de unge giver udtryk for at have overvejet en karriere inden for de danske vandselskaber. Og generelt har de unge herudover et lavt kendskab til mulighederne for en karriere inden for vand.
Det skal vi have gjort noget ved!

Vær med i en fælles image- og rekrutteringskampagne

På sit seneste møde besluttede bestyrelsen, at DANVA skal gennemføre en fælles image- og rekrutteringskampagne.
Kampagnen skal løbe over 3 år og give et mere præcist billede af, hvilke spændende muligheder, et arbejde i et vandselskab kan medføre.
Kampagnen kommer til at bestå af 3 kerneelementer, der alle spiller sammen i at tiltrække, informere og aktivere den unge målgruppe.
Medieplan og trafikskabende elementer skal kaste det brede net ud og gøre må lgruppen opmærksom på vores kampagne. Indhold og kanalvalget skræddersyes til kampagnen og målgruppen.
En fælles kampagnehjemmeside skal fungere som centralt knudepunkt for alle initiativerne. Hjemmesiden vil kommunikere i øjenhøjde til den unge målgruppe gennem bl.a. brug af vores nuværende dygtige unge medarbejdere som bruges som ambassadører. Derudover vil både design, overordnet budskab og det nærmere indhold på siderne blive testet i målgruppen for at sikre høj træfsikkerhed.
Sidst men ikke mindst vil en jobportal, virksomhedsprofil og relationsdatabase sikre, at de besøgende på sitet ledes effektivt videre til medlemmernes egne
hjemmesider/jobopslag. De, der har vist interesse i kampagnen, får også mulighed for at skrive sig op i en relationsdatabase. Herfra vil vi løbende kunne informere og tiltrække dem til vores aktiviteter og tilbud.

Hvordan kampagnen i sidste ende kommer til at se ud i detaljen, og hvad den skal kommunikere, kan I få indflydelse på via en strategiworkshop, som markerer startskuddet for arbejdet.
Vi har valgt at lave kampagnen i samarbejde med CompanYoung A/S, som er Danmarks største leverandør inden for tiltrækning og rekruttering af unge mennesker. Selskabet har arbejdet på en lang række kampagner for andre brancheforeninger med samme udfordringer som os. Vi er derfor sikre på, at vi med vores viden om sektoren og deres ekspertise inden for tiltrækning af unge mennesker vil få skabt en kampagne, der kommer til at markere en ny start for hvordan vi som branche tiltrækker og rekrutterer fremtidens eksperter i vandsektoren.
Vi håber, I har lyst til at være med til kampagnen!

Løft i flok, spar penge og få fuld valuta for pengene

Idéen er, at kampagnen skal løftes i flok, og finansieringen sker gennem en form for crowdsourcing. De selskaber, der ønsker at få fuldt udbytte af kampagnen, bidrager med hver 75.000,- kr.
Til gengæld får man eksponering, ligesom medlemspakker og medlemsevents kan kvalificere arbejdet med at tiltrække unge talenter.
Jo flere der er med, jo større og mere gennemslagskraftig kampagne kan vi lave!

Kampagnen lanceres i starten af 2018

Vi går først i gang med kampagnen, når 26 selskaber har givet tilsagn om at deltage i kampagnen, og vi kan se muligheden for at få en rigtig flot branchekampagne.
En skitse på en tidsplan kunne se således ud: Strategiworkshoppen afholdes i oktober, kampagnen udvikles herefter og går i luften i 2. kvartal i 2018.
Derfor håber vi, I kan give en hurtig tilbagemelding på, om I vil deltage i kampagnen - gerne i august 2017. 

Vil du vide mere?

Hvis I har spørgsmål til kampagnen, eller ønsker I allerede nu at tilmelde jer til kampagnen, er I velkommen til at kontakte Lars Fischer, lf@danva.dk, M: 51265187.