Roadmappen viser i overbliksform med tegninger og ord processen med at arbejde med ledelsessystemer. Både for de vandselskaber, der allerede anvender ledelsessystemer og for dem, der vil starte med det.

Den øverste tegning giver et overblik over hele processen. De tre tegninger nedenunder viser de tre processer: 1. Beslutning, 2. Implementering og 3. Drift.

Under hver af de fire tegninger er der link til en udskriftsvenlig version til fri afbenyttelse. 

Download tegningen "Roadmap" i printvenlig version.

Download tegningen "Beslutning" i printvenlig version.

Download tegningen "Implementering" i printvenlig version.

Download tegningen "Drift" i printvenlig version.