Ved udarbejdelse af DDS-planer er det vigtigt, at vandselskabet gør sig klart, om der er andre end de lovgivningsmæssige fastlagte krav, man ønsker at forholde sig til. En politik for drikkevandssikkerhed er et krav i hht. ISO 22000 men DDS kan godt indføres uden at have en formuleret politik. Men en målsætning med konkrete mål bør formuleres.

Politik for drikkevandssikkerhed

Politikken er samlede hensigter og udviklingsretning for forsyningens arbejde med drikkevandssikkerhed, udtrykt af topledelsen. Til en politik skal der knyttes en eller flere målsætninger som igen skal have tilknyttet et eller flere (målbare) mål, som er en god understøtning af, hvad der kræves for at opfylde politikken.

Målsætninger om kvalitet

Danske vandforsyninger leverer principielt drikkevand af drikkevandskvalitet til alle forbrugere. Dog er der eksempler på at vandforsyninger i deres planlægning tager hensyn til specielt følsomme forbrugere. Dette kan ses gennem planlægning, der sikrer at vandforsyning til f.eks. institutioner som skoler og hospitaler kan ske fra forskellige kilder – ikke kun med begrundelse i forsyningssikkerhed, men også for at undgå at en eventuel forurening af ledningsnettet breder sig til de pågældende forbrugere. Ligeledes er der eksempler på, at industrielle forbrugere sikres vand af en specifik kvalitet, der muliggør produktion med specifikke krav til drikkevandet.
 
Eksempelvis undlader vandforsyninger at anvende boringer forurenet med pesticider, selvom alle krav vedrørende kvalitet kan overholdes. Der er således mindre variationer i forhold til den overordnede målsætning om drikkevand af drikkevandskvalitet.

Mål

For hver målsætning udarbejdes konkrete målbare mål .
I forbindelse med IS0 22000 er der krav om mål for løbende forbedringer af effektiviteten af ledelsessystemet. Her bør der fastsættes både kortsigtede og langsigtede mål. For de fastsatte målbare mål, skal der udarbejdes handleplaner, som beskriver aktiviteter/handlinger, ansvarlige for handlingerne og tidsfrister.

Målbare mål

Målbare mål kunne eksempelvis være:
  • Ingen kogeanbefalinger
  • Ingen stigende trends i kemiske og biologiske stoffer samt pesticider
  • Vandtemperatur ved forbruger mindre end 12 °C
  • Opholdstid i forsyningsnet på max x antal dage
  • Nedetid ved ikke planlagte ledningsarbejder max x timer
  • Dyrkningsaftaler/skovrejsning (m2 mål)
Velegnede målbare mål fastsættes ud fra  SMART-princippet:
Specifikt og positivt, Målbart, Ambitiøst eller Attraktivt, Realistisk, Tidsbestemt