DDS er et ledelsessystem og derfor er en vigtig forudsætning for succes at ledelsen er engageret i imple-mentering af DDS i hverdagen. Det er vigtigt at involvere organisationen på alle niveauer med en åben og tillidsfuld dialog.

Kom godt i gang 
Som beslutningsgrundlag er det vigtigt at indlede med at forholde sig til følgende punkter:

  • Hvorfor indføre DDS?
  • Aktøranalyse – hvilke eksterne og interne aktører skal involveres?
  • Vurdering af organisationen
  • Behov for ekstern hjælp? Og da til hvad?
  • Relationer til andre systemer i organisationen?
  • Papir eller it – hjælpeværktøjer?

Organisering af arbejdet 
Det er vigtigt at DDS–arbejdet organiseres godt, således at man opnår det fulde udbytte og sikrer at det forankres i de øvrige systemer, som man har i organisationen. Relevante medlemmer af projektgruppen vil typisk være medarbejdere fra produktionen (inkl. indvinding), distribution, administration og ledelse Vigtige råd om organisering er: 

  • Involver organisationen på alle niveauer
  • Hold det simpelt og systematisk
  • Skab en åben og tillidsfuld dialog

En status på ressource, indvinding, produktion, distribution og administration kan være et godt grundlag for at udarbejde et udkast til politik, målsætninger og mål. Endvidere kan en interessentanalyse og SWOT analyse give input til målsætninger og mål.

DDS team
Det anbefales at nedsætte et DDS team med ansvar for at gennemføre DDS-undersøgelser samt sikre udarbejdelsen, implementeringen og vedligeholdelsen af procedurer og vejledninger i forbindelse med DDS–planer. DDS-teamet skal løbende følge effektiviteten af DDS-systemer og komme med forslag til forbedringer. DDS-teamet udgør en tvær-organisatorisk arbejdsgruppe og kræver som sådan ikke organisatoriske ændringer. Relevante ledere bør være repræsenteret i DDS-temaet for at sikre at DDS arbejdet integreres fuldstændigt i det øvrige ledelsesarbejde. Det kan anbefales at udpege en teamleder som skal referere direkte til den øverst ansvarlige for vandforsyningen, helst direktøren eller vandchefen. DDS teamlederen har til enhver tid ret til at stoppe enhver aktivitet som er til fare for drikkevandssikkerheden.