Nedenfor er oplistet forhold, hvor erfaringer har vist, at DDS kan være med til at reducere og styre risikoen for at drikkevandet forurenes. Dokumentation tilvejebringes i form af udarbejdede materiale.

Uddannelse / kurser:    

  • Sikre viden om DDS hos leverandører og entreprenører – og deres underentreprenører.
Information til erhvervskunder:
  • Meddele vandværkets kontaktperson til kunden  
  • Sikring mod tilbagestrømning til forsynningsnettet.
  • Plan med kontaktdata i tilfælde af driftsforstyrrelser (Hvilke kontaktpersoner skal informeres, mail-lister, tlf.-liste.
  • Temamøder med større forbrugere (erhvervsvirksomheder