Der findes mange forskellige typer af ledelsessystemer med forskellige formål. I Danmark, er der et stigende antal vandforsyninger, der implementere Dokumenteret Drikkevandssikkerhed, (DDS). Dette sker, fordi der med DDS skabes et ledelsesmæssigt værktøj, hvor vandforsyningen får en struktureret metode til at prioritere tid og økonomi til at gennemføre de vigtigste opgaver først. Samtidigt skabes en struktureret ramme for løbende forbedringer. 

Fokus på ledelsesværktøj

Ved implementering af DDS er det vigtigt at bevare fokus på, at systemet skal ses som et ledelsesværktøj i højere grad end et kontrolsystem. Risikofaktoranalysen er det element, der adskiller DDS fra ”traditionel” kvalitetsstyring. Det er øvelsen i at identificere og vurdere risici, der sikrer at systemet tager hånd om alle re-elle risici. Ved ”traditionel” tilgang får man ofte kun forholdt sig til de risici, som vandforsyningen tidligere har været så uheldig at opleve. 

”Traditionel vandforsyning kan beskrives som en tur i en bil, hvor forruden er dækket. Man kører efter et kort/ den vej man kender, og kan ud af sidevinduerne se hvor man lige har været. Ved indførelse af DDS får man udsyn af forruden og kan dermed se hvor man er på vej hen og hvilke risici, der venter forude. Samtidig stiller DDS’en en GPS til rådighed, der sikrer, at når man spotter forhindringer på vejen, kan der beregnes en ny rute.” 

I den traditionelle vandforsyning er den kendte vej skabt på baggrund af god erfaring med den type anlæg der er valgt og konkret drift af den specifikke vandforsyning. Analyseresultater af drikkevandskvalitet viser, hvor man lige har været.

Ledelsens ansvar

Ledelsen skal definere og dokumentere selskabets forpligtigelse med hensyn til drikkevandssikkerhed. Med baggrund heri, skal det fastlægges hvilket område systemet gælder for, herunder hvilke processer og produktionssteder, der er omfattet af systemet. Vælger man et system der skal certificeres i henhold til en standard skal der formuleres en politik for området - det er ikke nødvendigt i et "rent" DDS system. Læs mere om politik og målsætninger her

I traditionel fødevaresikkerhed taler man også om, hvilke af virksomhedens produkter systemet omfatter. Når vi taler drikkevandssikkerhed er der kun et interessant produkt, nemlig drikkevandet.