Nedenfor er oplistet anlægsdele, arbejdsopgaver og procedurer, hvor erfaringer har vist, at DDS kan være med til at reducere og styre risikoen for at drikkevandet forurenes. Dokumentation tilvejebringes i form af referater, logbog, tjeklister, e-mail eller lignende.

Varsling af private kunder

  • Fastlæggelse af kommunikationsgang til kunder. ( eks. SMS-varsling, e-mail, telefoni, brev, opslag m.v.)
  • Opslag/direct mail ved større anlægsarbejder

Information af private kunder

  • Beredskabshændelser (f.eks. SMS ved forurening med kogeanbefalinger)
  • Beredskabsplan for kontakt til medier.
  • Vejledning om skylning og andre forholdsregler efter aflukning af vand.