Nedenfor er oplistet anlægsdele, arbejdsopgaver og procedurer, hvor erfaringer har vist, at DDS kan være med til at reducere og styre risikoen for at drikkevandet forurenes. Dokumentation tilvejebringes i form af referater, logbog, tjeklister, fotodokumentation eller lignende.

Bygninger generelt

 • Sikring af regelmæssig bygningsinspektion og – vedligeholdelse
 • Etablering af adgangskontrol- og alarmanlæg (utilsigtet adgang og hærværk)
 • Sikre regelmæssigt vedligehold og rengøring.
 • Inddeling af anlæg i hygiejnezoner
 • Sikring mod tilbagestrømning fra husinstallationer til drikkevandssystem, særligt fokus på vandforbrugende produktionsanlæg.

SRO anlæg

 • Regelmæssig kontrol med kritiske styringspunkter (indbrudsalarmer, afgangstryk, forbrug af skylleluft, vand på gulv – føler mv).

 Iltningsanlæg

 • Sikring af adgangsforhold
 • Sikre kontrolleret, filtreret beluftning af råvand.
 • Sikring mod forurening via åbne vandoverflader (evt. via afskærmning eller overdækning)

Filteranlæg

 • Sikring af adgangsforhold
 • Sikring mod forurening via åbne vandoverflader (evt. via overdækning af filterbassiner)
 • Sikring mod forurening af skylleluft og skyllevand til returskylning
 • Sikring af afløbsforhold for skyllevand, overløb, gulvafløb

Genbrugsanlæg for skyllevand

 • Sikring mod forurening af drikkevand via genbrugsanlæg (hygiejnisk barriere)

 Rentvandsbeholder

 • Sikring af adgangsforhold
 • Sikre overholdelse af DDS krav ved arbejde i beholder
 • Regelmæssig tilstandsvurdering og kontrol af tæthed i forhold til indsivning af regnvand
 • Regelmæssig inspektion, rengøring og vedligehold.
 • Sikring af beholderoverløb mod tilbagestuvning fra afløb samt luft.

Udpumpningsanlæg

 • Sikring mod tilbagestrømning.

Vandkvalitetsmåling

 • Målenøjagtighed kan forøges ved brug af døgnprøvetager.
 • Kontinuerlige in-line målinger af vandkvaliteten. (eks. Turbiditet, iltindhold, ledningsevne, Ph, temperatur m.v.)
 •  Prøvehaner anvendes kun til vandprøver.

Barriere

 • UV anlæg
 • Aktiv brug af principperne i DDS

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?