DANVAs DDS gruppe arbejder med revision af DDS-vejledningen. Gruppen ønsker at udvikle operationelle værktøjer og pædagogiske illustrationer og dermed sikre et letforståeligt og ikke for teksttungt vejledningsmateriale.

Vejledningsmaterialet skal:

  • formidle erfaringer med implementering af DDS
  • lette implementeringen hos de vandselskaber, der skal til at igangsætte arbejdet
  • sikre fortsat drive hos de vandselskaber, der allerede har implementeret systemet.

For at spore arbejdet ind på en kreativt formidlende proces, er der gennemført et lille pilotprojekt med grafisk facilitering med Nanna Frank. Arrangementet blev oplevet som en konstruktiv og inspirerende proces og flere deltagere har meldt positivt tilbage med et ønske om at fortsætte arbejdet i samme stil. Der er udarbejdet 3 illustrationer, som kan downloades her på siden. Nu arbejdes der videre på at aktivere illustrationerne på www.danva.dk, så man skal kunne klikke på link på illustrationerne og komme videre til uddybende vejledningstekster og eksempler fra vandselskaber, der har implementeret systemet.

Illustrationer: Mads Themberg

Yderligere information

Kontakt Charlotte Frambøl på telefon 8793 3501 eller e-mail cf@danva.dk