Oversigtstegning

Tegningen illustrerer forskellige faser i arbejdet med drikkevandssikkerhed - rækkefølgen fremgår af numrene på tegningen, som er klikbare links til yderligere information og eksempler til inspiration. Eksemplerne er blot eksempler og når de skal bruges i opbygningen af jeres eget system, skal I altid sikre, at der er sammenhæng mellem det formål I har med jeres eget system og de risici I ønsker at forebygge eller eliminiere hos jer. Det er ikke givet, at eksemplerne kan overføres direkte. I skal altid sikre at der er sammenhæng med jeres egne målsætninger og mål. Når det er sagt, har vi i udvælgelsen forsøgt at vælge eksempler af almen interesse.
Finder I at eksempelsamlingen er ufuldstændig og ønsker at supplere, så konkakt ds@danva.dk og jeres eksempel vil blive offentliggjort på siden.

Eksemplerne som er anvendt er stillet til rådighed af:

HOFOR A/S
TRE-FOR
Aarhus Vand A/S
Niras
Brønderslev Forsyning A/S
Forsyning Ballerup A/S
Svendborg vand og affald
Horsens Vand A/S
Nordvand A/S