Mennesker ser på kurver COLOURBOX11392908.jpg

DANVA hjælper dig med at forstå den økonomiske regulering, og hvad det betyder for dit selskab.

Ønsker du at identificere potentialer for udvikling og effektiviseringer i dit selskab, så kan DANVA hjælpe. Vi stiller skarpt på dit selskabs performance, og skaber en dybere forståelse for jeres interne procedurer for at finde jeres specifikke effektiviseringspotentialer.

Vi kan levere konkrete ydelser inden for:

 • Generel introduktion til økonomisk regulering
 • TOTEX-benchmarking - Generel forståelse
 • TOTEX-benchmarking - Selskabsspecifik indhold med udgangspunkt i særlige ønsker
 • Assistance til ansøgning om tillæg til den økonomiske ramme
 • Taktiske investeringsplanlægning ved hjælp af PIT-modellen (Prognose for Indtægsrammer og Takster) 

Inden for økonomisk regulering og effektivisering kan vi blandt andet tilbyde:

 • Kortere møder med gennemgang af overordnede resultater fra selskabernes egne statistik- og benchmarkingindberetninger.
 • Dataanalyser som eksempelvis investeringsstrategi, takstfastsættelse og konsekvensberegninger af regulatorisk benchmarking.
 • En møderække eller procesforløb, hvor selskabernes ansatte præsenteres/involveres i analyser, beslutninger og implementering. 

Rådgivningen tager udgangspunkt i selskabernes egne forhold (økonomiske såvel som organisatoriske), og DANVA bestræber sig på at gøre rådgivningen konkret og direkte brugbar og omsættelig for det enkelte selskab.

DANVA kan via vores proceskonsulenter tilbyde katalysering af meningsskabende dialoger i organisationen, som bidrager til at flytte selskabet i en ønsket retning. 

Økonomisk regulering

Generel introduktion til økonomisk regulering
DANVA har siden introduktionen af økonomisk regulering i vandsektoren fulgt arbejdet tæt og været en aktiv deltager i udviklingen af regulering. Vi har derfor mulighed for at tilbyde en selskabsspecifik introduktion til økonomisk regulering og/eller opdatering på den sidste nye udvikling.

TOTEX-benchmarking - Generel forståelse
Den regulatoriske Benchmarking har direkte konsekvens for jeres indtægtsramme. Det er nu muligt at blive klogere på årsagerne til den individuelle effektivitet eller effektiviseringskrav.

Igennem en mere generel forståelse af benchmarkingmodellen bliver man i stand til at besvare følgende spørgsmål:

 • OPEX, CAPEX og TOTEX - Hvilke omkostninger er relevante?
 • Netvolumenmål - Hvor mange omkostninger bør man have til …?
 • SFA og DEA - Hvordan regner benchmarkingmodellerne?
 • Særlige forhold - Er der mulighed for at selskabet selv kan påvirke effektiviseringskravet?

TOTEX-benchmarking - Selskabsspecifik indhold med udgangspunkt i udvalgte punkter
DANVA tilbyder ligeledes, med udgangspunkt i data fra et eller flere konkrete selskaber, at gennemgå resultatet fra regulatorisk benchmarking. På baggrund heraf er der mulighed for at regne på konkrete investeringsprojekter, og evaluere hvorledes det vil påvirke selskabets effektiviseringskrav.

Tillæg til den økonomiske ramme
I 2017 blev de økonomiske rammer låst fast på det aktuelle niveau. For at få udvidet disse rammer er det nødvendigt at ansøge om tillæg. DANVA har stor erfaring med praksis og lovgivning inden for dette område og tilbyder derfor alt fra selskabsspecifik rådgivning og identificeringen af konkrete potentielle tillæg til udarbejdelse af konkrete ansøgninger og konceptudvikling omkring håndtering af tillæg.

Investeringsplanlægning med PIT - Prognose for indtægtsrammer og takster
DANVA stiller gratis en excel-baseret model til rådighed for alle medlemmer. Formålet med modellen er, at give et overblik over langsigtede forhold inden for regulering og regnskab. Modellen kan benyttes til at lægge budget og estimere en langtidsprognose for 2017 - 2058.

Under konsulenttjenesten er der mulighed for at få yderligere selskabsspecifik rådgivning og (praktisk) hjælp til brug af modellen samt tolkning af resultater.

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?