COLOURBOX8422282.jpg

DANVA hjælper dig med at analysere dit selskabs performance (økonomisk og organisatorisk) og identificere jeres potentialer for effektivisering

Hvis du gerne vil have et endnu mere effektivt selskab, kan DANVAs konsulenttjeneste hjælpe dig med at identificere potentialerne. Med resultaterne fra DANVA benchmarking kan selskaber let identificere effektiviseringspotentialer.

Vi introducerer dig til anvendelsen af benchmarkingsystemet og analyserer dit selskabs egne tal. Herunder kan ses eksempler på, hvilke ydelser der tilbydes under konsulenttjenesten:

 • Gennemgang af overordnede resultater fra selskabernes egne statistik- og benchmarkingindberetninger.
 • Oplæring i brugen af vores interaktive rapporter.
 • Gennemgang af dit selskabs mest relevante nøgletal.
 • Rådgivning omkring hvordan interaktive rapporter kan bruges i hverdagen for at opnå en mere effektiv drift af selskabet.
 • Forløb hvor selskabernes ansatte kan involveres i analyser, beslutninger og implementering af disse.

Rådgivningen tager udgangspunkt i selskabernes performance (økonomiske og organisatoriske), og DANVAs rådgivning er konkret, direkte brugbar for dit selskab.

Derudover kan DANVAs konsulenttjeneste facilitere meningsskabende dialogforløb i organisationen, som bidrager til at flytte selskabet i en mere effektiv retning.

DANVA Benchmarking

For selskaber, der gerne vil vide lidt mere om, hvad DANVAs benchmarkprojekt omhandler og kan bruges til, tilbyder vi forskellige ydelser.

DANVA benchmarking tilbyder:

 • Introduktion til samt oplæring i brugen af vores interaktivt rapporter med resultater fra selskabernes indrapportering til statistik og benchmarking (Business Intelligence)
 • Introduktion til og/eller gennemgang af dit drikkevands- eller spildevandsselskabs mest relevante nøgletal. Der tages udgangspunkt i de mange grafer, som DANVAs benchmarkplatform Bessy automatisk genererer. For spildevand er der mere end 130 grafer, og for drikkevand 81 grafer.
 • I forbindelse med introduktion til interaktive rapporter og/eller grafrapporter tilbyder DANVA rådgivning om, hvordan disse kan bruges i hverdagen.

Vandselskabers effektivitet - resultater fra gennemført benchlearning forløb.
DANVA har i samarbejde med en række selskaber udarbejdet et forslag til de vigtigste strategiske styringsområder for drikkevands- og spildevandsselskaber. Herunder hvordan opnåelse af disse måles, og hvilke processer der i dagligdagen bør fokuseres på for at nå de strategiske mål. DANVA kan tilbyde at fremlægge dette for selskabernes medarbejdere, ledelse og bestyrelse til inspiration til tanker og beslutning om, hvordan strategisk fokus ønskes i de enkelte selskaber.

Procesfacilitering - meningsfulde forandringer 
For at et selskab kan udvikle sig og effektivisere er medarbejdernes og ledelsen tilgang til forandring helt afgørende for succes. Forandringer og glade og tilfredse medarbejdere er ikke en selvfølge. Hvis man vil optimere engagement og arbejdsglæde er det ofte afgørende at medarbejderne og ledere kan se meningen med deres arbejde. 

DANVA benchmarking har en systemisk tilgang til procesfacilitering med fokus på meningsskabende og anerkendende processer. Derfor tilgår vi vores rådgivning med fokus på forståelse for anvendelse af benchmarking på både medarbejder og ledelsesniveau. Vi arbejder med nøgletal for både driftspersonale, administration/planlægning samt ledelse.

Vi tror på at et øget fokus på, hvad den nuværende benchmarking kan sige om det enkelte selskabs performance, vil medvirke til at medarbejdere og ledelser i selskaberne bliver endnu bedre til at se, hvilke mulige udviklings- og effektiviseringspotentialer, der ligger i præcis deres selskab. Herved skabes der afsæt for meningsfulde udviklings- og effektiviseringsforløb

DANVA benchmarking foreslår følgende overordnede og faseopdelte forløb i forbindelse med implementering af udviklings- og effektiviseringsforløb:

 • Udnyt data til at skabe dialog og forståelse for selskabets nuværende performance og identificere potentielle udviklingsområder. Fastlæg mål for udvalgte områder, som selskabet ønsker opnået.
 • Identificering af de arbejdsprocesser, der påvirker målopfyldelsen af de udvalgte områder. Fastlæg nødvendige forandringer og ændringer i procedurer, som er nødvendige for at nå de fastsatte mål.
 • Gennemfør ændringer i arbejdsprocesser med henblik på at opnå de fastsatte mål.

DANVA tilbyder procesfacilitering, der er skræddersyet til den opgave, som dit selskab står med.

Fusion - Benchmarking til kortlægning af kompetencer i de enkelte selskaber / identificer de enkelte selskabers styrker.
Fusionering bør tage udgangspunkt i at få det bedste ud af de enkelte selskaber til det nye selskabs fælles bedste. Med DANVA Benchmarking kan de enkelte selskabers performance identificeres, så det bliver muligt at planlægge, hvilke processer der i fremtiden bør fokuseres på i det fusionerede selskab.

 • DANVA tilbyder en vurdering af en sammenlægning baseret på den økonomiske regulering og sammenlignelige nøgletal inden for benchmarkprojektets fokusområder.

Performance-benchmarking 
DANVAs  performancebenchmarking ligger tæt op af miljøstyrelsens model, og selskaberne har mulighed for at få deres data til indberetning kvalitetssikrede som en del af de ydelser, som selskaberne får for kontingentet.

Såfremt et selskab ønsker det

 • Gennemgang og forståelse af resultater
 • Assistance til opgørelse og indberetning til miljøstyrelsen

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?