COLOURBOX9872743.jpg
Skal kundernes tillid til drikkevandet og miljøbeskyttelsen opretholdes, skal en lang række forhold være i orden, og ansvaret ligger både hos myndigheder og vandselskaberne.

Tillid til drikkevandet skal bevares nu og i fremtiden. Og i den opgave har særligt myndighederne men også vandselskaberne en stor opgave.

Godkendelsesordningen skal beskytte drikkevandet

Selvom Danmark uden tvivl har en af de skrappeste godkendelsesordninger i Europa, er der dog stadig en række problematiske forhold. Ordningen er f.eks. ikke indrettet til at beskytte drikkevandet. Den tager udgangspunkt i et mål om, at der i gennemsnit ikke må ske en udvaskning af pesticider til grundvandsmagasiner over grænseværdien. Den tager ikke højde for forhold, der gælder tæt på boringen og for særligt sårbare arealer.

Læs Grundvandsovervågning - fra viden til handling

Overvågningen skal forbedres

Staten har det overordnede ansvar for at have overblik og iværksætte de nødvendige initiativer i forbindelse med pesticidforurening. Det betyder, at man er nødt til at have et effektivt ’early-warning’-system, baseret på såvel teoretisk viden om mulige problemstoffer som på et relevant analyseprogram. På baggrund af disse informationer bør man lave konkrete anbefalinger til forsyninger og kommuner om hvilke stoffer, der bør analyseres for.

Vandselskaberne skal være åbne

Skal tilliden til drikkevandet skal vandselskaberne løbende orientere om udviklingen med drikkevandet. Er der som for DPC-fund et stort mediefokus, er det ekstra nødvendigt at orientere om alle fund. Det kan måske svække tilliden til drikkevandsselskabet på kort sigt, men det er nødvendigt for på lang sigt at opretholde tilliden hos forbrugerne.

DANVAs kamp for drikkevandet i overblik

2017

Sikkerhedszoner skal beskytte grundvandet mod pesticider

Overraskende tal for nitrat skaber bekymring for grundvandet

2016

Sprøjtemidler skal afprøves i virkeligheden inden godkendelse

2014
2012