COLOURBOX9872743.jpg
Skal kundernes tillid til drikkevandet og miljøbeskyttelsen opretholdes, skal en lang række forhold være i orden, og ansvaret ligger både hos myndigheder og vandselskaberne.

Tillid til drikkevandet skal bevares nu og i fremtiden. Og i den opgave har særligt myndighederne men også vandselskaberne en stor opgave.

Godkendelsesordningen skal beskytte drikkevandet

Selvom Danmark uden tvivl har en af de skrappeste godkendelsesordninger i Europa, er der dog stadig en række problematiske forhold. Ordningen er f.eks. ikke indrettet til at beskytte drikkevandet. Den tager udgangspunkt i et mål om, at der i gennemsnit ikke må ske en udvaskning af pesticider til grundvandsmagasiner over grænseværdien. Den tager ikke højde for forhold, der gælder tæt på boringen og for særligt sårbare arealer.

Læs Grundvandsovervågning - fra viden til handling

Overvågningen skal forbedres

Staten har det overordnede ansvar for at have overblik og iværksætte de nødvendige initiativer i forbindelse med pesticidforurening. Det betyder, at man er nødt til at have et effektivt ’early-warning’-system, baseret på såvel teoretisk viden om mulige problemstoffer som på et relevant analyseprogram. På baggrund af disse informationer bør man lave konkrete anbefalinger til forsyninger og kommuner om hvilke stoffer, der bør analyseres for.

Vandselskaberne skal være åbne

Skal tilliden til drikkevandet skal vandselskaberne løbende orientere om udviklingen med drikkevandet. Er der som for DPC-fund et stort mediefokus, er det ekstra nødvendigt at orientere om alle fund. Det kan måske svække tilliden til drikkevandsselskabet på kort sigt, men det er nødvendigt for på lang sigt at opretholde tilliden hos forbrugerne.

DANVAs kamp for drikkevandet i overblik

2017
Carl-Emil _Larsen_2016_pressefoto_617px

Sikkerhedszoner skal beskytte grundvandet mod pesticider

Grundvand-617X411

Overraskende tal for nitrat skaber bekymring for grundvandet

2016
Aktivstoffer_reagensglas_617px

Sprøjtemidler skal afprøves i virkeligheden inden godkendelse

2014
2012

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.