I forbindelse med DANVAs frigivelse af Dandas 3.0 er TV- og brøndrapporter udskilt til et selvstændigt modul, der benævnes TV- og brøndrapport 3.0.1

Formålet med modulet TV-inspektion og brøndrapport 3.0.1 er at kunne registrere tv- og brøndrapporter med relation til ledninger og knuder i Dandas 3.0.

Modulet TV-inspektion og brøndrapport 3.0.1 er kompatibel med Dandas 3.0.

TV-inspektion og brøndrapport 3.0.1 består af TV-Inspektion og brøndrapport delen fra Dandas 2.6 lettere udbygget jf. ønsker fra Fotomanualgruppen. Formålet med at udskille TV-Inspektion og brøndrapport delen fra Dandas 2.6 til et selvstændigt modul er, at det sikrer en mere smidig opdatering af modulet. Det giver desuden vandselskaberne mulighed for på sigt, selv at vælge hos hvilket applikationshus de ønsker at indkøbe det.

Modulet består af:

  • En logisk informationsmodel med tilhørende dokumentation beliggende på DDV-Reolen.
  • Et tilhørende udvekslingsformat, der er tilgængeligt for licenshavere via deres applikationshus. Herved er det muligt at importere og eksportere rapporter jf.

Fotomanual 2016 formatet. Udvekslingsformatet understøtter ligeledes eksport af rapporter skabt i tidligere versioner af Fotomanualen. 

DANVA stiller ikke krav til om, hvornår og hvorledes applikationshusene skal understøtte TV-inspektion og brøndrapport 3.0 modellen, dog gælder det at de indeholdte begreber og principper skal understøttes fuldt ud. 

Vil du vide mere?

Hvis du har input (fejl, uhensigtsmæssigheder eller ønsker) til modulet er du meget velkommen til at inddatere dem via dette link. Det forudsætter at du er oprettet som bruger på DANVAs portal til håndtering af modelinput. Du kan blive oprettet som portalbruger ved at kontakte projektleder Lars Gadegaard

Produktblad/flyers for TV- og brøndrapport 3.0.1 kan downloades via dette link.

Versionshistorik

Version 3.0.1 (senest gældende version)

Frigivet 10. maj 2017.

Version 3.0.1 indeholder følgende rettelser i forhold til version 3.0:

  • BroendVurdering.Stiknr er ændret fra obligatorisk til valgfri
  • BroendVurdering.Type1 er ændret fra Logisk til Tekst(1)
  • BroendVurdering.Type2 er ændret fra Logisk til Tekst(1)
  • TVInspektion.Medstroems er er ændret fra obligatorisk til valgfri
  • Herudover her vi rettet nogle småfejl i udvekslingsfilerne (xsd)

Version 3.0

Frigivet december 2016

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.