Formålet med modulet Kabler, fremmedrør og flader 1.0 er at registrere f.eks. signalkabler, ledninger fra andre forsyningsarter, kabelskabe samt en række andre begreber med eller uden relation til Danvand 2.0 og Dandas 3.0.

De kabler, fremmedrør og flader, der er indeholdt i modulet indgår ikke i det hydrauliske netværk som både Danvand 2.0 og Dandas 3.0 baserer sig på hvorfor de er flyttet ud i et selvstændigt modul. 

Modulet er kompatibelt med både Danvand 2.0 og Dandas 3.0.

Kabler, fremmedrør og flader 1.0 releases som et selvstændigt modul, idet det sikrer en mere smidig opdatering af modulet og at det giver på sigt vandselskaberne mulighed for selv at vælge hos hvilket applikationshus de ønsker at indkøbe det.

Modulet består af:

  • En logisk informationsmodel med tilhørende dokumentation beliggende på DDV-Reolen.
  • Et tilhørende udvekslingsformat, der er tilgængeligt for licenshavere via deres applikationshus.  

DANVA stiller ikke krav til om, hvornår og hvorledes applikationshusene skal understøtte modulet, dog gælder det at de indeholdte begreber og principper skal understøttes fuldt ud.

Vil du vide mere?

Hvis du har input (fejl, uhensigtsmæssigheder eller ønsker) til modulet er du meget velkommen til at inddatere dem via dette link. Det forudsætter at du er oprettet som bruger på DANVAs portal til håndtering af modelinput. Du kan blive oprettet som portalbruger ved at kontakte projektleder Lars Gadegaard.

Produktblad/flyers for Kabler, fremmedrør og flader 1.0 kan downloades via dette link.

Versionshistorik

Version 1.0
December 2016

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.