Formålet med modulet Kabler, fremmedrør og flader 1.1 er at registrere f.eks. signalkabler, ledninger fra andre forsyningsarter, kabelskabe samt en række andre begreber med eller uden relation til Danvand 2.1 og Dandas 3.1.

De kabler, fremmedrør og flader, der er indeholdt i modulet indgår ikke i det hydrauliske netværk som både Danvand 2.1 og Dandas 3.1 baserer sig på hvorfor de er flyttet ud i et selvstændigt modul. 

Modulet er kompatibelt med både Danvand 2.1 og Dandas 3.1.

Kabler, fremmedrør og flader 1.1 releases som et selvstændigt modul, idet det sikrer en mere smidig opdatering af modulet og at det giver på sigt vandselskaberne mulighed for selv at vælge hos hvilket applikationshus de ønsker at indkøbe det.

Modulet består af:

  • En logisk informationsmodel med tilhørende dokumentation beliggende på DDV-Reolen.
  • Et tilhørende udvekslingsformat, der er tilgængeligt for licenshavere via deres applikationshus.  

DANVA stiller ikke krav til om, hvornår og hvorledes applikationshusene skal understøtte modulet, dog gælder det at de indeholdte begreber og principper skal understøttes fuldt ud.

Vil du vide mere?

Hvis du har input (fejl, uhensigtsmæssigheder eller ønsker) til modulet er du meget velkommen til at inddatere dem via dette link. Det forudsætter at du er oprettet som bruger på DANVAs portal til håndtering af modelinput. Du kan blive oprettet som portalbruger ved at kontakte projektleder Lars Gadegaard.

Produktblad/flyers for Kabler, fremmedrør og flader 1.0/1.1 kan downloades via dette link.

Kabler, fremmedrør og flader 1.1.1 (forventet implementeret maj/juli 2021)

Patch (fejlretning) af Kabler, fremmedrør og flader 1.1 til version 1.1.1

Formål:
 - I takt med at Kabler, fremmedrør og flader 1.1 implementeres blandt applikationshusene understøtter DANVA en sideløbende fejlretning af datamodellen

Gældende versioner

Version 1.1
September 2020: Indeholder diverse fejlrettelser og forbedringer i modellen, der f.eks. er:
- Suppleret med Link og Linktype med tilhørende referencebegreber.
- Suppleret med snitflader fra Kabler, fremmedrør og flader 1.1 til LER 2.0

Version 1.0 (senest gældende version)
December 2016

  • Add to Phrasebook
    • No word lists for Norwegian -> Danish...
    • Create a new word list...
  • Copy