Formålet med modulet Brudregistrering 1.1 er at registrere brudhændelser med eller uden relation til Danvand 2.1.

Modulet er kompatibelt med Danvand 2.1.

Brudregistrering 1.1 releases som et selvstændigt modul, idet det sikrer en mere smidig opdatering af modulet og at det giver på sigt vandselskaberne mulighed for selv at vælge hos hvilket applikationshus de ønsker at indkøbe det.

Modulet består af:

 • En logisk informationsmodel med tilhørende dokumentation beliggende på DDV-Reolen.
 • Et tilhørende udvekslingsformat, der er tilgængeligt for licenshavere via deres applikationshus.

DANVA stiller ikke krav til om, hvornår og hvorledes applikationshusene skal understøtte modulet, dog gælder det at de indeholdte begreber og principper skal understøttes fuldt ud.

Vil du vide mere?

Hvis du har input (fejl, uhensigtsmæssigheder eller ønsker) til modulet er du meget velkommen til at inddatere dem via dette link. Det forudsætter at du er oprettet som bruger på DANVAs portal til håndtering af modelinput. Du kan blive oprettet som portalbruger ved at kontakte projektleder Lars Gadegaard.

Produktblad/flyers for Brudregistrering 1.0/1.1 kan downloades via dette link.

Brudregistrering 1.1.1 (forventet implementeret maj/juli 2021)

Patch (fejlretning) af Brudregistrering 1.1 til version 1.1.1

Formål:
 - I takt med at Brudregistrering 1.1 implementeres blandt applikationshusene understøtter DANVA en sideløbende fejlretning af datamodellen

Gældende versioner

Version 1.1
September 2020: Indeholder diverse fejlrettelser og forbedringer i modellen, der f.eks. er suppleret med Firmatypereference

Version 1.0
December 2016

 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Norwegian -> Danish...
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Norwegian -> Danish...
  • Create a new word list...
 • Copy