I forbindelse med DANVAs frigivelse af Dandas 3.0 er TV- og brøndrapporter udskilt til et selvstændigt modul, der benævnes TV- og brøndrapport 3.0.1

 

Formålet med modulet TV-inspektion og brøndrapport 3.0.1 er at kunne registrere tv- og brøndrapporter med relation til ledninger og knuder i Dandas 3.0.

Modulet TV-inspektion og brøndrapport 3.0.1 er kompatibel med Dandas 3.0.

TV-inspektion og brøndrapport 3.0.1 består af TV-Inspektion og brøndrapport delen fra Dandas 2.6 lettere udbygget jf. ønsker fra Fotomanualgruppen. Formålet med at udskille TV-Inspektion og brøndrapport delen fra Dandas 2.6 til et selvstændigt modul er, at det sikrer en mere smidig opdatering af modulet. Det giver desuden vandselskaberne mulighed for på sigt, selv at vælge hos hvilket applikationshus de ønsker at indkøbe det.

Modulet består af:

 • En logisk informationsmodel med tilhørende dokumentation beliggende på DDV-Reolen.
 • Et tilhørende udvekslingsformat, der er tilgængeligt for licenshavere via deres applikationshus. Herved er det muligt at importere og eksportere rapporter jf. Fotomanual 2016 formatet. Udvekslingsformatet understøtter ligeledes eksport af rapporter skabt i tidligere versioner af Fotomanualen. 

DANVA stiller ikke krav til om, hvornår og hvorledes applikationshusene skal understøtte TV-inspektion og brøndrapport 3.0.1 modellen, dog gælder det at de indeholdte begreber og principper skal understøttes fuldt ud. 

Vil du vide mere?

Hvis du har input (fejl, uhensigtsmæssigheder eller ønsker) til modulet er du meget velkommen til at inddatere dem via dette link. Det forudsætter at du er oprettet som bruger på DANVAs portal til håndtering af modelinput. Du kan blive oprettet som portalbruger ved at kontakte projektleder Lars Gadegaard

Produktblad/flyers for TV- og brøndrapport 3.0.1 kan downloades via dette link.

Versionshistorik

Version 3.1 (forventes frigivet den 29. jan 2021)
Formålet med opdatering af TV- og brøndrapport 3.0.1 til version 3.1 er at understøtte Fotomanual 2020 samt en sideløbende fejlretning m.m. af modulet, i takt med at det implementeres blandt applikationshusene.

Tidsplanen for opdatering af TV- og brøndrapport 3.1 fremgår her, som en del af den samlede tidsplan for DANVAs modelopdatering. 

Version 3.0.1 (senest gældende version)
Frigivet 10. maj 2017.

Version 3.0.1 indeholder følgende rettelser i forhold til version 3.0:

 • BroendVurdering.Stiknr er ændret fra obligatorisk til valgfri
 • BroendVurdering.Type1 er ændret fra Logisk til Tekst(1)
 • BroendVurdering.Type2 er ændret fra Logisk til Tekst(1)
 • TVInspektion.Medstroems er er ændret fra obligatorisk til valgfri
 • Herudover her vi rettet nogle småfejl i udvekslingsfilerne (xsd)

Version 3.0

Frigivet december 2016

 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Norwegian -> Danish...
  • Create a new word list...
 • Copy