Formålet med modulet Brudregistrering 1.0 er at registrere brudhændelser med eller uden relation til Danvand 2.0.

Modulet er kompatibelt med Danvand 2.0.

Brudregistrering 1.0 releases som et selvstændigt modul, idet det sikrer en mere smidig opdatering af modulet og at det giver på sigt vandselskaberne mulighed for selv at vælge hos hvilket applikationshus de ønsker at indkøbe det.

Modulet består af:

 • En logisk informationsmodel med tilhørende dokumentation beliggende på DDV-Reolen.
 • Et tilhørende udvekslingsformat, der er tilgængeligt for licenshavere via deres applikationshus.

DANVA stiller ikke krav til om, hvornår og hvorledes applikationshusene skal understøtte modulet, dog gælder det at de indeholdte begreber og principper skal understøttes fuldt ud.

Vil du vide mere?

Hvis du har input (fejl, uhensigtsmæssigheder eller ønsker) til modulet er du meget velkommen til at inddatere dem via dette link. Det forudsætter at du er oprettet som bruger på DANVAs portal til håndtering af modelinput. Du kan blive oprettet som portalbruger ved at kontakte projektleder Lars Gadegaard.

Produktblad/flyers for Brudregistrering 1.0 kan downloades via dette link.

Versionshistorik

Version 1.1 (forventes frigivet den 3. sep. 2020)
Formålet med opdatering af Brudregistrering 1.0 til version 1.1 er at understøtte en sideløbende fejlretning m.m. af modulet, i takt med at det implementeres blandt applikationshusene. Herudover implementeres udvalgte ændringsønsker.

Tidsplanen for opdatering af Brudregisterring 1.1 fremgår her, som en del af den samlede tidsplan for DANVAs modelopdatering. 

Version 1.0 (senest gældende version)
December 2016

 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Norwegian -> Danish...
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Norwegian -> Danish...
  • Create a new word list...
 • Copy