Figuren giver et overordnet overblik over DANVAs datamodeller. Figuren kan forstørres ved at klikke på den.

Som det fremgår af figuren er samtlige modeller og moduler versionerede. Det er vigtigt at være opmærksom på denne versionering, der binder modeller og moduler sammen internt og i forhold til omverdenen.
Det fremgår f.eks. at TV- og brøndrapport 3.1 understøtter udveksling af TV-rapporter jf. Fotomanual 2021 og at Danvand 2.1 og Dandas 3.1, Kabler fremmedrør og flader 1.1 understøtter LER 2.0 med logiske snitflader.

Både Danvand 2.1 og Dandas 3.1 bygger på Fælles kernemodel 2.1, der udgør et fælles fundament for begge modeller. Herved sikrer vi, at de forhold der tolkes ens i Danvand og Dandas også bliver udvekslet ens på tværs af modellerne.

Fælles kernemodel 2.1.1
Bemærk at Dandas 3.1 bygger på Fælles kernemodel 2.1.1, der er lettere opdateret i forhold til Fælles kernemodel 2.1 som Danvand 2.1 bygger på. Det skyldes at opdateringen af Danvand og Dandas ofte foretages i forskudte (selvstændige) opdateringsforløb. Opdateringen af Dandas 3.1 har trigget implementeringen af Fælles kernemodel 2.1.1, som vil blive understøttet i den først komne opdatering af Danvand 2.1. Vi anvender dette princip med henblik på at sikre en smidig opdatering af datamodellerne. Fælles kernemodel 2.1.1. er ikke uploadet på DDV-Reolen, den er alene defineret i informationsmodellen for Dandas 3.1, hvor ændringer mellem Fælles kernemodel 2.1 og 2.1.1. er markeret med koden "FKver: 2.1.1". For yderligere information herom kontakt Lars Gadegaard.

Kompatibilitetsmatrice mellem Danvand/Dandas og de tilhørende moduler 

Nedenstående figur indeholder en kompabilitetsmatrice mellem Danvand/Dandas modellerne og Fælles kernemodel og de respektive moduler

 Tabellen kan forstørres ved at klikke på den.