Danvand bliver udviklet løbende på baggrund af de erfaringer, vi får med implementering af datamodellen, og de behov, der opstår i vandforsyningsbranchen. Det er DANVA, der sammen med Datamodelgruppen for modelarbejdet vurderer hvornår der er forretningsmæssig substans til en modelrevision.

Danvand 2.1.2 (forventet implementeret maj/juli 2021)

Patch (fejlretning) af Danvand 2.1 til Danvand 2.1.2.

Formål:
 - Opdatering med henblik på at understøtte Fælles kernemodel 2.1.2, der opdateres i samme periode.
 - I takt med at Danvand 2.1 implementeres blandt applikationshusene understøtter DANVA en sideløbende fejlretning af datamodellen


Gældende versioner

Version 2.1baseret på Fælles kernemodel 2.1
September 2020: Indeholder diverse fejlrettelser og forbedringer i modellen og udvekslingsformatet, eksempelvis:
- Suppleret med med Ventilfunktion og Ventiltype
- Suppleret med Konstruktionsreference
- Relationer justeret for Materiale og Materialegruppe
-
 Suppleret med snitflader fra Danvand 2.1 til LER 2.0

Version 2.0, baseret på Fælles kernemodel 2.0
December 2016, se baggrund og beskrivelse her

Version 1.1
September 2009: Diverse forbedringer og fejlrettelser i modellen og udvekslingsformatet.

Version 1.0
Oktober 2005: Den første udgave af modellen blev frigivet efter 2 års indledende udviklingsarbejde.

Modelversioner

DANVAs datamodeller opdateres efter ovenstående principper og efter fælles behov for udvikling i sektoren.

Arbejdet har givet anledning til følgende versioner på DANDAS og DANVAND med tilhørende moduler. 

Ved klik på versionsoversigten loader den i et selvstændigt vindue.