Danvand bliver udviklet løbende på baggrund af de erfaringer, vi får med implementering af datamodellen, og de behov, der opstår i afløbsbranchen. Det er DANVA, der sammen med Datamodelgruppen for modelarbejdet vurderer hvornår der er forretningsmæssig substans til en modelrevision.

Danvand 2.1 (forventes frigivet den 3. sep. 2020)

Formålet med opdatering af Danvand 2.0 til Danvand 2.1:

  • I takt med at Danvand 2.0 implementeres blandt applikationshusene understøtter DANVA en sideløbende fejlretning m.m. af datamodellerne.
  • Udarbejdelse af snitflader fra Danvand 2.1 til LER 2.0, herunder evt. udbygning af Danvand 2.1 med manglende LER 2.0 attributter m.m. Herved får vi skabt grundlaget for en entydig udveksling fra Dandas 3.1 til LER 2.0 med henblik på at forhindre graveskader

 Tidsplanen for opdatering af Danvand 2.1 fremgår her, som en del af den samlede tidsplan for DANVAs modelopdatering. 

Gældende version

Version 2.0, baseret på Fælles kernemodel 2.0: December 2016.

Version 1.1:
September 2009: Diverse forbedringer og fejlrettelser i modellen og udvekslingsformatet.

Version 1.0:
Oktober 2005: Den første udgave af modellen blev frigivet efter 2 års indledende udviklingsarbejde.

Modelversioner

DANVAs datamodeller opdateres efter ovenstående principper og efter fælles behov for udvikling i sektoren.

Arbejdet har givet anledning til følgende versioner på DANDAS og DANVAND. 

Ved klik på versionsoversigten loader den i et selvstændigt vindue.