Danvand bliver udviklet løbende på baggrund af de erfaringer, vi får med implementering af datamodellen, og de behov, der opstår i afløbsbranchen. Det er DANVA, der sammen med Datamodelgruppen for modelarbejdet vurderer hvornår der er forretningsmæssig substans til en modelrevision.

Planlagte versioner

Vi har ikke planlagt opgradering af Danvand 2.0. Vi afventer applikationshusenes, rådgivernes og vandselskabernes erfaringer med Danvand 2.0, der vil udgøre et væsentligt input til én kommende opdatering.

Vi har p.t. fokus på udarbejdelse af registreringsvejledninger til Danvand 2.0.

Gældende version

Version 2.0, baseret på Fælles kernemodel 2.0: December 2016.

Version 1.1:
September 2009: Diverse forbedringer og fejlrettelser i modellen og udvekslingsformatet.

Version 1.0:
Oktober 2005: Den første udgave af modellen blev frigivet efter 2 års indledende udviklingsarbejde.

Modelversioner

DANVAs datamodeller opdateres efter ovenstående principper og efter fælles behov for udvikling i sektoren.

Arbejdet har givet anledning til følgende versioner på DANDAS og DANVAND. 

Ved klik på versionsoversigten loader den i et selvstændigt vindue.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.