Danvand 2.0 har været undervejs siden 2013, hvor DANVA iværksatte opdateringen af Danvand 1.1 til Danvand 2.0 og Dandas 2.6 til Dandas 3.0. Opdateringen, der var forankret i DANVAs Modelstyregruppe, er gennemført i et omfattende samarbejde mellem vandselskaber, applikationshuse og rådgivere. DANVA frigav den 6. dec. 2016 Danvand 2.0 med tilhørende moduler.

De primære formål med opdateringen har været at:

 • Justere Danvand og Dandas modellerne til at understøtte vandselskabernes kritiske forretningsprocesser/arbejdsgange
 • Integrere Danvand og Dandas i en fælles kernemodel, idet en række begreber og principper bør og kan opfattes ens 
 • Rydde op og fjerne redundans i Danvand og Dandas. Data bør kun registreres et sted
 • Indføre moduler med henblik på at sikre smidige opgraderinger og indføre muligheden for at vandselskaberne kan shoppe moduler blandt applikationshusene
 • Udbyde Danvand og Dandas på logisk niveau, d.v.s. at applikationshusene selv definerer hvorledes de vælger at implementere modellen

Følgende modeller og moduler er indeholdt i Danvand 2.0 releasen november 2016: 

 • Fælles kernemodel 2.0 (udgør fundamentet for Danvand 2.0 og Dandas 3.0). Udbydes alene sammen med Danvand 2.0 og Dandas 3.0.
 • Danvand 2.0 (bygger på en kopi af Fælles kernemodel 2.0)
 • Modulet Brudregistrering 1.0 til registrering af brud med eller uden relation til Danvand 2.0
 • Modulet Kabler, Fremmedrør og Flader 1.0 til registrering af el- og signalkabler m.m.i relation til Danvand 2.0 og Dandas 3.0

Danvand 2.0 består af:

 • En logisk informationsmodel med tilhørende dokumentation beliggende på DDV-Reolen.
 • Et tilhørende udvekslingsformat, der er tilgængeligt for licenshavere via deres applikationshus.

DANVA stiller ikke krav til om, hvornår og hvorledes applikationshusene skal understøtte modellen, dog gælder det at de indeholdte begreber og principper skal understøttes fuldt ud, undtaget herfra er begreber markeret som Modulkandidater. 

Vil du vide mere? 

Hvis du har input (fejl, uhensigtsmæssigheder eller ønsker) til modulet er du meget velkommen til at kontakte konsulent Thomas Sørensen på mobil 40 47 65 40 eller e-mail ts@danva.dk 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.