DANVA stiller krav til de leverandører (applikationshuse og øvrige softwareleverandører), der udbyder applikationer baseret på DANVAs nye datamodeller med tilhørende moduler.

Formålet er at sikre, at leverandørernes applikationer understøtter udveksling af basale dele af datamodellerne til gavn for de vand- og spildevandsselskaber, der ikke har et indgående kendskab til datamodellerne.

DANVA stiller krav pr. datamodel/modul til hvilke begreber, der skal understøttes i forbindelse med udveksling med applikationer baseret på DANVAs datamodeller/moduler. For Danvand 2.1 og Dandas 3.1 gælder endvidere, at udveksling af databasehistorik, livscyklus og kodelister skal være understøttet. 

DANVA stiller ikke nogen krav til leverandørernes fysiske implementering af datamodellerne da de alene er udarbejdet på logisk niveau. Udveksling (import/eksport) skal kunne foretages via de xsd-dokumenter, som DANVA har udarbejdet pr. model/modul. 

Kravene til indeholdte begreber fremgår af nedenstående figur, der for de enkelte modeller/moduler indeholder en fortegnelse over hvilke begreber det er obligatorisk eller valgfrit for leverandørne at understøtte i forbindelse med udveksling fra deres systemer/applikationer.

Figuren kan f.eks. anvendes i dialogen mellem vandselskab og leverandør i forbindelse med kontrahering.

Ved klik på figuren loader den i et selvstændigt vindue.

For mere detaljeret information henvises til informationsmodellerne beliggende på DDV-Reolen