COLOURBOX14453565.jpg

 

Registreringsvejledninger for DANVAND 2.0 og DANDAS 3.0
DANVA har igangsat et arbejde med udarbejdelse af registreringsvejledninger for DANVAND 2.0 og DANDAS 3.0. Arbejdet foretages i DANVAs Registreringsvejledningsgruppe, der består af forsyninger, applikationshuse og rådgivere. Vi afholder 3 - 4 møder om året. Der er plads til flere deltagere i gruppen, hvorfor du opfordres til at deltage i arbejdet.

Der er pr. 7. juni 2019 udarbejdet registreringsvejledninger for DANVAND 2.0 og DANDAS 3.0 for henholdsvis Ledning, Ventil, Tilslutningspunkt og Konstruktion.

Registreringsvejledningerne kan tilgås direkte under de respektive begreber i DDV-Reolen

Ved klik på figuren loader den i et selvstændigt vindue. Figuren viser placering af registreringsvejledningen for begrebet Ledning i Dandas 3.0. Ved aktivering af linket markeret med rødt loades registreringsvejledningen for Ledning

Følgende registreringsvejledninger er planlagt udarbejdet i Registreringsvejledningsgruppen: Bassin og magasin, Pumpestation, Pumpested og Retningsregulering.

Registreringsvejledninger for DANVAND 1.1 og DANDAS 2.5.2/2.6
Wiki til registreringsvejledninger for Danvand 1.1 og Dandas 2.5.2 findes her.

En helt ny måde at arbejde med videndeling og crowd-sourcing på i vandsektoren
DANVA har gjort det nemt og effektivt at dele viden og erfaringer i vandsektoren. Registreringsvejledningsprojektet har resulteret i en wiki-løsning til indsamling af registreringsvejledninger i vandsektoren og er allerede anvendelig med mange beskrivelser.

Målet er, at så mange vandselskaber som muligt, uploader deres registreringsvejledninger til fælles glæde. Ligesom det er muligt at kommentere og drøfte de vejledninger, der ligger i wiki'en. DDV vil løbende vurdere behovet for, om der skal igangsættes 'best-practice' arbejde, hvis anvendelsen af datamodellerne viser sig at være for varieret.