COLOURBOX14453565.jpg

 

Registreringsvejledninger for DANVAND 2.0 og DANDAS 3.0
DANVA har primo 2017 igangsat et arbejde med udarbejdelse af registreringsvejledninger for de nye datamodeller. Arbejdet foretages i DANVAs Registreringsvejledningsgruppe, der består af forsyninger, applikationshuse og rådgivere. Vi afholder 3 - 4 møder om året. Der er plads til flere deltagere i gruppen, hvorfor du opfordres til at deltage i arbejdet.

Der er pr. 7. nov. 2018 udarbejdet registreringsvejledninger for DANVAND 2.0 og DANDAS 3.0 for henholdsvis Ledning, Ventil og Tilslutningspunkt.

Registreringsvejledningerne kan tilgås direkte under de respektive begreber i DDV-Reolen

Ved klik på figuren loader den i et selvstændigt vindue. Figuren viser placering af registreringsvejledningen for begrebet Ledning i Dandas 3.0. Ved aktivering af linket markeret med rødt loades registreringsvejledningen for Ledning

Følgende registreringsvejledninger er planlagt udarbejdet i Registreringsvejledningsgruppen: Bassin og magasin, Pumpestation, Pumpested og Retningsregulering.

Registreringsvejledninger for DANVAND 1.1 og DANDAS 2.5.2/2.6
Wiki til registreringsvejledninger for Danvand 1.1 og Dandas 2.5.2 findes her.

En helt ny måde at arbejde med videndeling og crowd-sourcing på i vandsektoren
DANVA har gjort det nemt og effektivt at dele viden og erfaringer i vandsektoren. Registreringsvejledningsprojektet har resulteret i en wiki-løsning til indsamling af registreringsvejledninger i vandsektoren og er allerede anvendelig med mange beskrivelser.

Målet er, at så mange vandselskaber som muligt, uploader deres registreringsvejledninger til fælles glæde. Ligesom det er muligt at kommentere og drøfte de vejledninger, der ligger i wiki'en. DDV vil løbende vurdere behovet for, om der skal igangsættes 'best-practice' arbejde, hvis anvendelsen af datamodellerne viser sig at være for varieret.

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?