Beskrivelse af og tilhørende begrebsforklaringer af DANVAs datamodeller findes via nedenstående  links.

De logiske modeller som DANVA frigav den 6. dec. 2016:

  • Fælles kernemodel 2.0
  • Dandas 3.0
  • Danvand 2.0
  • TV- og brøndrapport 3.0
  • Kabler, fremmedrør og flader 1.0
  • Brudregistrering 1.0

Modeller med tilhørende beskrivelse ligger på DDV-Reolen, find informationsmodellerne her:

De fysiske modeller (tidligere modeller):

  • Danvand 1.1
  • DANDAS 2.5.2
  • DANDAS 2.6.0
  • D&V 1.0

Model med tilhørende beskrivelse, klik her

 

For ældre modeller end ovenstående kontakt DANVA.

Vandsektoren har været helt enestående i samarbejdet omkring standardisering ift. registrering af vand- og afløbsledninger og komponenter. Datamodellerne DANDAS, DANVAND og D&V har sikret at opfattelsen af, hvordan vi registrerer vores data, er den samme hvad enten det er i København eller i Aalborg.

Men én ting er fælles kendskab til, hvor vi skal registrere hvad, en anden ting er at have den samme opfattelse af det, vi så har registreret - her er der et stykke vej endnu at gå for vandsektoren. Fælles forståelse af begreber og attributter er afgørende bl.a. når vi laver benchmarking, når vi udveklser data og når vi genanvender data i andre systemer.

Arbejdet omkring attribut- og begrebsforklaringen har taget sit udspring i de tidligere teknikergrupper omkring DANDAS og DANVAND. Alle attributter i datamodellerne, har været drøftet og deltagere i arbejdet er blevet enige om de beskrivelser I vil finde ved at tage attribut- og begrebsforklaringen i brug.

Alle er endvidere velkomne til at bidrage til videreudvikling og forfining af forklaringerne, alle input er velkomne.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.