COLOURBOX8671242.jpg

Organisation

DANVAs Datamodelgruppe er bemandet med repræsentanter fra vandselskaberne og de applikationshuse, der udvikler ledningsregistreringsprogrammer på basis af datamodellen.

Projekter, der sættes i søen vedrørende datamodellerne, såsom opdateringer, registreringsvejledninger m.m. bemandes af kompetencer fra applikationshuse og vandselskaber med interesse og viden enten indenfor brugen af- eller teknikken omkring datamodellern.

Input til arbejdet

Hvis du har forslag til ændringer af datamodellen, er du velkommen til at sende dem til enten din DANVAND/DANDAS forhandler eller til DANVA. Såfremt du ønsker at blive adviseret når vi påbegynder nye aktiviteter, hører vi naturligvis også gerne fra dig.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.